Till innehåll på sidan

Förtroendevalda i kommuner och regioner 2019

Under våren 2019 genomför SCB en undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner. Syftet med undersökningen är att skapa statistik över hur många de förtroendevalda är och hur väl olika grupper är representerade på olika poster och i olika organ. Eftersom denna kartläggning omfattar samtliga förtroendevalda och har genomförts under flera decennier tillmäts den ett stort värde av såväl kommuner, regioner och partier som media och forskare.

Lämna uppgifterna

<div id="LeftMainRightContentPlaceHolder_MainContentPlaceHolderRemove_MainContentPlaceHolder_pnlLoginPreText"> <p>&nbsp;</p> </div>

Logga in

<p><span>&nbsp;</span></p>

Undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner år 2019 finansieras inom ramen för SCB:s demokratistatistik.

2019 års undersökning av de förtroendevalda innefattar liksom 2015, 2011, 2007 och 2003 års undersökningar, insamlande av personnummer. Därigenom ökar värdet av de insamlade uppgifterna markant då personnummer i kombination med befintlig registerstatistik möjliggör en djupare beskrivning av de förtroendevalda.

Instruktioner

Undersökningen av förtroendevalda i kommuner och regioner 2019 inkluderar tre olika delar.  

  • Uppgifter om förtroendevalda
  • Uppgifter om hel- och deltidsarvoderade
  • Uppgifter om politisk organisation 

Utgå från de förtroendeuppdrag och den politiska organisation som finns vid dagens datum när ni lämnar uppgifterna.

Del 1 och 2: ”Uppgifter om förtroendevalda” och ”Uppgifter om hel- och deltidsarvoderade”

”Uppgifter om förtroendevalda” samt ”uppgifter om hel- och deltidsarvoderade” i kommuner och regioner skickas in via två blanketter. Se Excellmall 1 och 2 nedan. Spara ner båda Excel-mallarna till din egen dator innan du börjar fylla i uppgifterna. Du kan sända in blanketterna flera gånger. Det är alltid den senast inskickade som gäller, och den ersätter eventuellt tidigare inskickade uppgifter.

Del 3: ”Uppgifter om politisk organisation”

Här är vi intresserade av kommunens/regionens politiska organisation, hur nämnder samt eventuella utskott och styrelser förhåller sig till varandra. Förslagsvis en befintlig skiss över den politiska organisationen. Ingen specifik mall eller filtyp krävs.

Tidsplan

Inloggningsuppgifter skickas ut via e-post i början av mars. Sista insändningsdag är den 5 april 2019.

Vanliga frågor

Jag behöver nya inloggningsuppgifter – hur gör jag?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Jag vill ändra på inskickade uppgifter – hur gör jag?

Det går bra att skicka om blanketten. Det är den senaste blanketten som gäller. Tänk på att skicka kompletta uppgifter.

Behöver jag lämna fullständiga personnummer för de förtroendevalda?

Ja. För att kunna skapa den statistik som efterfrågas av användare behöver fullständiga personnummer lämnas. Det går bra att lämna både som 10 och 12 siffror med eller utan bindestreck.

Ta del av den färdiga statistiken

Bearbetningar av materialet kan göras på beställning.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar 09.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fortroendevalda