Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan

Välkommen! Här finns allt du behöver veta för att svara på enkäten.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Du har blivit inbjuden att delta i en undersökning om din YH-utbildning. Har du börjat arbeta, fortsatt studera eller gjort något annat? Vi vill också veta hur pandemin har påverkat genomförandet av LIA-kurserna.

Undersökningen genomförs av statistikmyndigheten SCB i samarbete med Myndigheten för yrkeshögskolan.

Instruktioner

Svara helst digitalt genom att logga in med BankID eller dina inloggningsuppgifter. Om du har fått en pappersblankett och vill använda den, skickar du in den i det portofria svarskuvertet.

Vi ber dig besvara frågorna så snart som möjligt.

Om du inte vill svara på frågorna är vi tacksamma om du kontaktar oss. Då får du inga påminnelser om enkäten.

Enkäten skickas till alla som har en examen från YH-utbildningarna som avslutades 2021.

Frågorna handlar om din sysselsättning innan och efter YH-utbildningen och hur ditt inträde på arbetsmarknaden efter YH-utbildningen har fungerat.

Det är frivilligt att svara på frågorna, men vi hoppas att du vill vara med eftersom dina svar är mycket betydelsefulla.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras den 19 december 2022 på SCB:s hemsida, se länk nedan.

Tidigare undersökningars resultat finns publicerade här: Myndigheten för yrkeshögskolan

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Dina svar skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och övrig gällande lagstiftning.

 

 

Kontakta oss

Frågor om att lämna uppgifter

Telefon
010-479 62 00
Meddelande: Inträdet YH
Öppettider:
Måndag-torsdag: 8–21
Fredag: 8–16
Söndag: 16–21

E-post
enkat@scb.se

Frågor om undersökningen

E-post
yhstatistik@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/intradetyh