Till innehåll på sidan

Komvux som särskild utbildning

Lämna uppgifterna

Logga in

Längre ner på denna sida finns instruktioner och annan information för att underlätta ditt uppgiftslämnande.

På uppdrag av Skolverket samlar statistikmyndigheten SCB in uppgifter om utbildning i Komvux som särskild utbildning (f.d. Särskild utbildning för vuxna), mätvecka 41 (11–17 oktober 2021). Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Instruktioner

IUppgifter om inskrivna elever i egen eller upphandlad verksamhet lämnas till SCB genom att logga in och besvara en webblankett. Om ni har elever att rapportera kan ni välja mellan tre olika sätt att göra detta. Antingen kan ni redovisa eleverna direkt i webblanketten, via en excelfil eller med en textfil från ert administrativa system. Om ni väljer att skicka in era uppgifter via excelfil finner ni en tom excelfil på sidan för ”Elevuppgifter”. Tänk på att spara ner denna fil på din dator innan du börjar fylla i den. Filer skickas in genom att ni i webblanketten ladda upp vald fil och bifoga denna. Ni ska inte skicka filen via epost eftersom den innehåller känsliga uppgifter.

Dokument

Instruktioner

Till systemleverantörer

Datafilsbeskrivning 2022 (xlsx)

Tidsplan

Inloggningsuppgifter skickas ut den 3 oktober 2022.
Sista insändningsdag är den 1 november 2022.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet gäller enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/sarvux