Till innehåll på sidan

Kvinnors trygghet

Välkommen! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara dina ifyllda uppgifter för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra uppgifter som du redan har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Undersökningen syftar till att ge en bild av kvinnors och tjejers trygghet under corona-pandemin och tidigare i livet. 15 000 kvinnor i åldern 18-86 år har slumpmässigt valts ut för att svara på frågor i en enkät.

Vanliga frågor

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter. Hur får jag nya?

Kontakta oss via enkat@scb.se eller på telefonnummer 010-479 69 30 så skickar vi nya. 

Hur gör jag för att få en pappersblankett?

Om du vill lämna uppgifter på pappersblankett kan du kontakta oss via e-post enkat@scb.se eller telefonnummer 010-479 69 30. Du kan också vänta med att svara så får du en pappersblankett skickad till dig om några veckor.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultaten av undersökningen kommer att finnas hos Roks (roks.se) och hos Örebro universitet (oru.se). De kommer att publiceras i rapporter och vetenskapliga artiklar, och presenteras vid konferenser och andra utåtriktade arrangemang.

Juridisk information

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samma sekretesskydd gäller hos Roks och Örebro universitet. Mer juridisk information finns i brevet med inloggningsuppgifter du har fått hemskickat.

Jag har utsatts för våld, var kan jag få stöd?

Du som är eller har varit utsatt för våld kan få stöd av: 
• Kvinnojourer, hitta en kvinnojour nära dig via: www.roks.se/hittaenjour
• Tjejjourer, via: www.rokstjejjourer.se 
• Kvinnofridslinjen, telefon 020-50 50 50

Kontakta oss

Frågor om att lämna uppgifter

Telefon
010-479 69 30
Måndag-torsdag: 8.00 – 21.00
Fredag: 8.00 – 17.00
Söndag: 16.00 – 21.00
E-post
enkat@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/kvinnorstrygghet