Till innehåll på sidan

Rapportering av utländska fordringar och skulder (RUTS)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rapportering av utländska tillgångar och skulder (RUTS) är en kvartalsstatistik för Monetära finansinstitut (MFI). Uppgifterna används till Riksbankens finansmarknads­statistik, SCB:s produktion av betalnings­balansen, samt i rapporter till ECB och BIS. Uppgifterna används också av Riksbanken för statistikändamål. Finansinspektionen och Riksbanken kan även använda uppgifterna för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Instruktioner

Instruktioner RUTS (pdf)

Instructions RUTS (pdf)

Förändringar i rapporteringen av RUTSsv (pdf)

Urvalskriterier (pdf)

Instruktion för rapportering i SCB:s excelformulär (pdf)

Blanketter

RUTS svensk del (RUTSsv) - avseende september 2019 och senare

RUTSsv, version 20 (xlsm)

RUTSsv, version 20 med variabelkoder synliga i cellerna (xlsm)

RUTSsv, version 19, referens variabelkod (xlsx)

RUTSsv, version 20 med länkade celler (xlsm)

Avstämning mellan RUTSsv 20 och MFI 31 (xlsx)

RUTS svensk del, (RUTSsv) - avseende juni 2019 och tidigare

RUTSsv, version 18 (xlsm)

RUTSsv, version 18 med variabelkod synlig i cellerna (xlsm)

RUTSsv, version 18, referens variabelkod (xlsm)

Avstämning mellan RUTSsv 18 och MFI 28 (2014-12) (xlx)

MFI-blankett med färgkoder för jämförelse med RUTSsv (xls)

RUTS konsoliderad (RUTSkoBIS)

RUTSkoBIS, version 24 (xlsm)

RUTSkoBIS, version 24 med variabelkod synlig i cellerna (xlsm)

RUTSkoBIS, version 24, referens variabelkod (xls)

Avstämning mellan RUTSkoBIS 24 och RUTSsv 20 (xlsx)

RUTS konsoliderad fordringar hemlandet (RUTSkoBISh)

RUTSkoBISh, version 7 (xlsm)

RUTSkoBISh, version 7 med variabelkod synlig i cellerna (xlsm)

RUTSkoBISh, version 7, referens variabelkod (xls)

Arkiv

Fil med äldre blanketter (zip)

Kompletterande information

FI:s föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag FFS2008:25

Guidelines to the international location banking statistics (pdf)

Guidelines to the international consolidated banking statistics (pdf)

Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik (English) (pdf)

Tidsplan

Senaste datum för att lämna in RUTS-blanketten till SCB under 2020:

Referens-
månad
Datum
december

31 januari

mars

30 april

juni

31 juli

september

31 oktober

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet finansmarknad i en publikation. Publicering sker den 19:e bankdagen i andra månaden efter kvartalsskifte.

Till resultatet av undersökningen

Publicering sker även av Bank of International Settlements (BIS) högst 17 veckor efter kvartalsskifte. 

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av 6 kap. 9 § lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) samt enligt Riksbankens föreskrifter (RBFS 2018:1) (pdf) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik.

Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 30 kap. 4 § och 4a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och behandlas hos SCB enligt lagen om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (2014:484).

Hos Riksbanken omfattas uppgifterna också av lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Kontakta oss

Telefon
010-479 42 40
E-post
fmr@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ruts