Till innehåll på sidan

Rapportering av utländska fordringar och skulder (RUTS)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Rapportering av utländska tillgångar och skulder (RUTS) är en kvartalsstatistik för Monetära finansinstitut (MFI). Uppgifterna används till Riksbankens finansmarknads­statistik, SCB:s produktion av betalnings­balansen, samt i rapporter till ECB och BIS. Uppgifterna används också av Riksbanken för statistikändamål. Finansinspektionen och Riksbanken kan även använda uppgifterna för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Instruktioner

Tidsplan

Senaste datum för att lämna in RUTS-blanketten till SCB under 2018:

Referens-
månad
Datum
december

31 januari

mars

30 april

juni

31 juli

september

31 oktober

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker under ämnesområdet finansmarknad i en publikation. Publicering sker den 19:e bankdagen i andra månaden efter kvartalsskifte.

Till resultatet av undersökningen

Publicering sker även av Bank of International Settlements (BIS) högst 17 veckor efter kvartalsskifte. 

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av 6 kap. 9 § lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) samt enligt Riksbankens föreskrifter RBFS 2014:2 (pdf) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik.

Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 §, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess gäller även hos SCB i dess verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, enligt 30 kap. 4a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hos Riksbanken omfattas uppgifterna av lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förordningen om europeisk statistik (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr (223/2009).

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ruts