Till innehåll på sidan

Rapportering av utländska fordringar och skulder (RUTS)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

RUTS är den svenska delen i Bank of International Settlements (BIS) internationella bankstatistik. Statistiken publiceras kvartalsvis av SCB och BIS och avser monetära finansinstitut (MFI). Den illustrerar den svenska banksektorns internationella sammankopplingar, både på konsoliderad och icke-konsoliderad nivå. Statistiken används för analyser av finansiell stabilitet och banksektorers internationalisering. 

SCB tar fram statistiken på uppdrag av Riksbanken.

Instruktioner

Tidsplan

Senaste datum för att lämna in RUTS-blanketten till SCB under 2021:

Referens-
månad
Datum
december

31 januari

mars

30 april

juni

30 juli

september

29 oktober

Ta del av den färdiga statistiken

SCB publicerar resultatet under ämnesområdet finansmarknad.

SCB:s finansmarknadsstatistik.

Publicering sker den 19:e bankdagen i andra månaden efter kvartalsskifte. 

Bank of International Settlements (BIS) publicerar den svenska statistiken tillsammans med statistik från övriga rapporterande länder.

BIS International Banking Statistics.

Publiceringen sker högst 17 veckor efter kvartalsskifte.

Juridisk information

Uppgiftslämnarplikt föreligger med stöd av 6 kap. 9 § lagen om Sveriges riksbank (1988:1385) samt enligt Riksbankens föreskrifter (RBFS 2021:2) (pdf) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik.

Uppgifterna omfattas av sekretess enligt 30 kap. 4 § och 4a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och behandlas hos SCB enligt lagen om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (2014:484).

Hos Riksbanken omfattas uppgifterna också av lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Kontakta oss

E-post
fmr@scb.se

Ellen Khan, nationalekonom

Telefon
010-479 40 97
E-post
ellen.khan@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ruts