Till innehåll på sidan

Tidsstudien (TID)

Välkommen! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara dina ifyllda uppgifter för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra uppgifter som du redan har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig!

I SCB:s tidsstudie hjälper du oss att ta reda på vad människor i Sverige lägger sin tid på. År 2010 ägnade vi 35 minuter om dagen åt att laga mat. Hur ser det ut 2021?

Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben. Om du hellre vill lämna dina svar på telefon finns också den möjligheten.

Vanliga frågor

Varför ska jag delta?

Du är en av 18 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18–84 år. Ef­tersom du representerar ett antal personer med liknande bakgrund och situation, är dina svar mycket betydelsefulla. Självklart är det frivilligt att delta i undersökningen och vi hoppas att du vill vara med!

Varför har just jag valts ut?

Det är helt och hållet slumpen som styr vilka som blir utvalda att svara i undersökningen.

Kan ni inte ta någon annan istället?

Vi byter inte ut dig mot någon annan, ifall du väljer att inte vara med. Om vi gjorde det skulle vi styra slumpen och det skulle kunna påverka resultatet.

Vad används mina svar till?

Dina svar används tillsammans med andras svar för att beskriva tidsanvändningen i Sverige.

Vilka använder resultaten?

När vi har samlat in svaren sammanställer vi dem till statistik i form av tabeller och diagram.

Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till undersökningen komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. När data lämnas ut sker det restriktivt och efter särskild prövning. Forskning och statistikverksamhet omfattas av statistiksekretess.

Kan någon få veta vad jut jag har svarat?

I resultaten och statistiken kommer det inte att gå att se vad just du eller någon annan har svarat. Detta gäller oavsett om det är SCB eller forskare som tar fram statistiken. 

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultaten sker under våren 2022.

Statistiken sprids i form av statistiknyheter och tabeller på SCB:s webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Det finns inte någon skyldighet att delta i undersökningen. Däremot blir beskriv­ningen av hushållens utgifter bättre och säkrare om fler deltar.

Juridisk information finns i det brev som SCB skickat ut till dig som är utvald att delta i undersökningen.

Kontakta oss

Telefon
010-479 69 30
E-post
enkat@scb.se