Till innehåll på sidan

Yrkeshögskolans intäkter och kostnader

Välkommen! Här finns all information du behöver för att lämna uppgifter för intäkter och kostnader för yrkeshögskolan.

Lämna uppgifterna

Logga in

Om utbildningsanordnaren bedriver alla sina utbildningar i egen regi tilldelas en inloggningsuppgift där uppgifter om alla omgångar kan lämnas.

Om utbildningsanordnaren lagt ut en eller flera utbildningar på externa anordnare kommer en inloggningsuppgift för respektive extern anordnare delas ut till utbildningsanordnaren, som sedan ansvarar för dessa uppgifter hamnar hos rätt person.

Om ni saknar inloggningsuppgifter till en extern anordnare ber vi er kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice för att få extra inloggningsuppgifter.

När ni loggar in kommer information finnas över vilka omgångar som ska fyllas i uppgifter för.

Statistikmyndigheten SCB har fått i uppgift av regeringen att ta fram officiell statistik inom statistikområdet eftergymnasiala yrkesutbildningar. Statistik om yrkeshögskolans intäkter och kostnader är en del av detta nya statistikområde. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad det kostar att bedriva yrkesutbildningar och ta reda på var finansiering kommer ifrån.

Instruktioner

Insamlingen av yrkeshögskolans intäkter och kostnader 2018 avser alla utbildningsomgångar som varit aktiva någon gång under 2018. Inställda utbildningar, uppdragsutbildning och behörighetsgivande förutbildningar ingår inte.

Uppgifterna avser alla intäkter och kostnader som hör till utbildningsomgången för kalenderår 2018, dvs. uppgifter kan behöva periodiseras till kalenderår 2018.

Uppgifterna lämnas in till statistikmyndigheten SCB genom en webblankett som ni kommer till vid inloggning på den här sidan.

Till hjälp för att svara på blanketten finns en tillhörande instruktion som förklarar blankettens innehåll.

Instruktioner (pdf)

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas från statistikmyndigheten SCB i mitten på september.

Sista insändningsdag är 15 november 2019.

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/yhkostnader