Till innehåll på sidan

Yrkeshögskolans personal

Välkommen! Här finns informationen du behöver för att lämna uppgifter om yrkeshögskolans personal.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara dina ifyllda uppgifter för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Statistikmyndigheten SCB har fått i uppgift av regeringen att ta fram officiell statistik inom statistikområdet eftergymnasiala yrkesutbildningar. Statistik om yrkeshögskolans pedagogiska personal är en del av detta nya statistikområde.

Instruktioner

I denna undersökning ska undervisande personal i yrkeshögskoleutbildningar under 2018 redovisas.

Undersökningen omfattar alla utbildningsomgångar som varit aktiva under 2018, och all personal som undervisat i en eller flera utbildningsomgångar under året.

Vi efterfrågar uppgifter på individnivå om vilka omgångar personen undervisat i. Samt bakgrundsfrågor om vilken utbildning och arbetserfarenhet personerna har.

Uppgifter om personalens utbildning och yrkeserfarenhet samlas in för statistikändamål, t.ex. för att kunna se vilka typer av utbildnings- och yrkesbakgrunder som är vanligast eller för att kunna se hur personalen vanligtvis fått sin ämneskompetens.

Se instruktionerna och Excellblanketten (efter inloggning) för mer information.

Instruktioner (pdf)

 

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas från statistikmyndigheten SCB i början av oktober.

Sista insändningsdag är 15 november 2019.

Vanliga frågor

Vi kan inte ange personnummer på en eller flera personer, vad ska vi ange?

Om riktigt personnummer inte finns tillgängligt, rapportera då ett så kallat tillfälligt personnummer: ange födelsedata (ÅÅÅÅMMDD) följt av TF10 för män och TF20 för kvinnor (sätt olika nummer för olika personer.

Jag har inte kvar inloggningsuppgifterna. Hur får jag nya?

Kontakta vår uppgiftslämnarservice på 010-479 60 65 eller via uls@scb.se så får du inloggningsuppgifterna på nytt.

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. 

Mer information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/yhpersonal