Till innehåll på sidan

Lokalekonomisk analys (LEA) – från lokalområde till färdig rapport

En Lokalekonomisk analys (LEA) ger dig statistik från SCB:s många register för utvalda geografiska områden.

Genom en Lokalekonomisk analys (LEA) får du bra underlag för att fatta beslut eller dra välgrundade slutsatser.

När har jag nytta av SCB:s LEA?

En LEA är ett verktyg för lokalekonomiska analyser som företrädesvis används av lokala utvecklingsgrupper. Detta statistiska underlag ger en uppfattning av förutsättningarna som lokalsamhället erbjuder. En statistisk bild av invånare, aktörer och aktiviteter. Verktyget LEA är en viktig del i bygdens fortsatta utveckling. Dock ska den alltid användas med god lokalkännedom.

Hur går det till?

LEA:n söker sig till områden utanför tätorterna. Som administrativ avgränsning kan t.ex. postnummer-, socken- eller församlingsgräns användas. Finns inga fastställda gränser ringar vi in ditt område via kartan och digitaliserar det. Allt beroende på vad som passar dig bäst.

Vilken information får jag?

När du valt område skapar vi en statistikrapport i Pdf format med tabeller och diagram som ger svar på följande frågor:

  • Hur ser köns- och åldersstrukturen ut för de boende?
  • Hur många har sin arbetsplats i området?
  • Hur stora är inkomsterna?
  • Vilka företag och arbetsplatser finns?
  • Boendeformer - bor folk i hyresrätt eller småhus?
  • Var finns det utrymme att stärka den lokala självförsörjningen?

Mer information

LEA – produktblad 2018 (pdf)

LEA-exempel (pdf)

Beställningsblankett (pdf)

Kontakta oss