Till innehåll på sidan

Medborgarundersökningen

Välkommen! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

I SCB:s medborgarundersökning får du som kommuninvånare tycka till om din kommun.

Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Vanliga frågor

Vem står bakom undersökningen?

Statistiska centralbyrån, SCB, gör medborgarundersökningen på uppdrag av din kommun.

Vad används mina svar till?

Dina svar används tillsammans med andras svar för att beskriva hur ni som bor i kommunen tycker det är att bo och leva i kommunen.

Vilka använder resultaten?

När vi har samlat in svaren sammanställer vi dem till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framförallt av ledningen i din kommun och kommunens förvaltningar.

Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till undersökningen komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik. När data lämnas ut sker det restriktivt och efter särskild prövning. Forskning och statistikverksamhet omfattas av statistiksekretess.

Är mina svar anonyma?

Ja, alla svar är anonyma. I statistiken kommer det inte att gå att se vad just du eller någon annan har svarat. Detta gäller oavsett om det är SCB eller forskare som tar fram statistiken.

Varför har just jag blivit utvald?

Beroende på hur stor din kommun är har vi dragit ett slumpmässigt urval på 800, 1 200 eller 1 600 personer från vårt register över befolkningen i Sverige. Att just du är med beror endast på slumpen och tillsammans med de andra i din kommun som blivit utvalda bildar ni din kommun i miniatyr.

Varför ska jag delta?

Resultaten för undersökningen visar vilka verksamheter och områden i din kommun som är viktigast för att du som invånare ska trivas. Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur medborgarna i din kommun verkligen ser på kommunen och politikerna i din kommun kan fatta bättre beslut om vad man ska satsa på i framtiden.

Vad händer om jag inte deltar?

Det är frivilligt att delta. Men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Dina svar kan inte ersättas av någon annans. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som fakta när ledningen i din kommun beslutar om framtiden. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får din kommun att jobba vidare med.

Kan jag svara på andra språk?

Ja. Webbenkäten finns förutom på svenska även på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Vill du ha en arabisk enkät kan du ringa 010-479 69 30, så skickar vi den till dig.

Måste jag svara på alla frågor?

Nej, det går bra att hoppa över frågor. Det är du som bestämmer vilka frågor du vill svara på.

Jag har ingen erfarenhet av det ni frågar om, måste jag svara på frågorna?

Nej, det behöver du inte. Men du kanske har en uppfattning ändå utifrån vad du har hört eller läst i tidningen? Det räcker. Det är just din uppfattning som vi vill veta.

Hur lång tid tar det att svara på enkäten?

Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten.

Hämtar ni några uppgifter om mig i förväg?

Ja, för att du inte ska behöva svara på sådant som redan finns på SCB hämtar vi uppgifter om kön, ålder, civilstånd, födelseland, medborgarskap, utbildning och inkomst från SCB:s register (om uppgifterna finns). Ibland hämtar vi även in uppgift om vilken del av kommunen var och en som svarar tillhör.

Varför får jag en påminnelse när jag redan har svarat på enkäten?

Om du redan har svarat på enkäten, men ändå får en påminnelse beror det på att vi redan hunnit skicka ut en påminnelse innan vi fick in ditt svar. Du kan då bortse från denna påminnelse.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken kommer finnas hos din kommun i december 2017 och publiceras på sidan för SCB:s medborgarundersökningar och i SCB:s statistikdatabas i mitten av december 2017.

Se även

Kontakta oss

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/medborgarundersokningen-info