Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet september 2018 72,9 % 0,3 %-enheter
Arbetslöshet september 2018 6,0 % -0,2 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen september 2018 68,5 % 0,4 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) september 2018 73,3 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) september 2018 6,5 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) september 2018 68,5 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor juli 2018 40 530 -0,2 % 2,5 %
Timlön för arbetare privat sektor juli 2018 167,60 -1,9 % 2,0 %
Befolkning
Folkmängd augusti 2018 10 196 177 0,12 % 1,1 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 2 2018 766 -1 % 0 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll augusti 2018 6,1 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag augusti 2018 7,2 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta augusti 2018 1,46 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring augusti 2018 0,8 % 2,0 % 1,5 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring augusti 2018 2,0 % 1,5 % 0,8 %
Handelsnetto augusti 2018 -5,3
Import av varor augusti 2018 118,8 12,3 %
Export av varor augusti 2018 113,5 14,5 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 2 2018 jämfört med föregående period 1 208 637 mnkr 0,8 % 2,5 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 578 899
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 643 749
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 2 2018 jämfört med samma period föregående år 1 208 637 mnkr 0,8 % 2,5 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 455 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 462 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) augusti 2018 107,6 index -4,9 % 2,0 %
Utgifter för it-tjänster 2017 76 418
Utgifter för hård- och mjukvara 2017 65 194
Utgifter för mjukvara 2017 40 021
Produktionsvärdeindex augusti 2018 110,3 index 0,3 % 2,3 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF september 2018 jämfört med samma period föregående år 216,8 0,5 % 2,5 %
Inflationstakt enligt KPI september 2018 jämfört med samma period föregående år 331,1 0,5 % 2,3 %
Konsumentprisindex (KPI) september 2018 331,14 0,5 % 2,3 %
Producentprisindex augusti 2018 112,5 0,0 % 9,3 %
Importprisindex augusti 2018 114,0 -0,4 % 12,3 %
Exportprisindex augusti 2018 113,9 0,1 % 12,0 %
Hemmamarknadsprisindex augusti 2018 111,1 0,0 % 6,9 %
Prisindex för inhemsk tillgång augusti 2018 112,7 -0,2 % 9,6 %
Tjänsteprisindex kvartal 2 2018 102,9 0,4 % 0,7 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar september 2018 19 886 -38,9 %