Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet augusti 2019 73,5 % -0,2 %-enheter
Arbetslöshet augusti 2019 7,1 % 1,0 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen augusti 2019 68,3 % -0,9 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) augusti 2019 73,1 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) augusti 2019 7,1 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) augusti 2019 67,9 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor juli 2019 41 750 -0,1 % 2,8 %
Timlön för arbetare privat sektor juli 2019 171,90 -1,8 % 2,4 %
Befolkning
Folkmängd augusti 2019 10 302 984 0,10 % 1,0 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 2 2019 781 1 % 2 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll augusti 2019 4,9 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag augusti 2019 5,1 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta augusti 2019 1,52 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring augusti 2019 0,0 % 2,7 % 2,4 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring augusti 2019 2,7 % 2,4 % 0,0 %
Tjänstehandelsnetto kvartal 2 2019 5 240
Export av tjänster kvartal 2 2019 177 261 12,8 %
Import av tjänster kvartal 2 2019 172 021 13,0 %
Handelsnetto augusti 2019 -5,4
Import av varor augusti 2019 118,9 -1,6 %
Export av varor augusti 2019 113,5 0,6 %
Levnadsförhållanden
Tillgång till Internet i hemmet 2018 93 %
Ansökt om lån och krediter online 2018 15 %
Deltagit i sociala nätverkssajter 2018 66 %
Handlat läkemedel online 2018 20 %
Tagit en kurs online 2018 31 %
Lyssnat på musik online 2018 65 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 2 2019 jämfört med föregående period 1 269 585 mnkr 0,1 % 1,0 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2018 4 833 672
Bruttonationalinkomst (BNI) 2018 4 908 818
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 2 2019 jämfört med samma period föregående år 1 269 585 mnkr 0,1 % 1,0 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2018 475 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2018 482 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) augusti 2019 107,4 index -1,8 % -1,1 %
Utgifter för hård- och mjukvara 2018 61 516
Utgifter för mjukvara 2018 37 687
Utgifter för it-tjänster 2018 69 004
Utgifter för leasing av it-utrustning 2018 6 288
Utgifter för it-tjänster från extern leverantör 2018 49 413
Utgifter för interna it-tjänster 2018 19 591
Produktionsvärdeindex augusti 2019 114,6 index 0,6 % 2,9 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF september 2019 jämfört med samma period föregående år 219,7 0,5 % 1,3 %
Inflationstakt enligt KPI september 2019 jämfört med samma period föregående år 336,0 0,5 % 1,5 %
Konsumentprisindex (KPI) september 2019 335,95 0,5 % 1,5 %
Producentprisindex augusti 2019 114,1 -0,5 % 1,4 %
Importprisindex augusti 2019 113,8 -1,2 % -0,2 %
Exportprisindex augusti 2019 115,5 -0,9 % 1,4 %
Hemmamarknadsprisindex augusti 2019 112,7 -0,2 % 1,4 %
Prisindex för inhemsk tillgång augusti 2019 113,4 -0,7 % 0,6 %
Tjänsteprisindex kvartal 2 2019 105,5 1,3 % 2,5 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar september 2019 27 728 39,4 %