Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet april 2018 72,6 % 0,2 %-enheter
Arbetslöshet april 2018 6,8 % -0,4 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen april 2018 67,7 % 0,5 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) april 2018 72,9 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) april 2018 6,1 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) april 2018 68,4 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor mars 2018 40 260 0,3 % 2,5 %
Timlön för arbetare privat sektor mars 2018 167,90 0,0 % 2,9 %
Befolkning
Folkmängd april 2018 10 151 588 0,08 % 1,2 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2018 777 -1 % 5 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll april 2018 6,8 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag april 2018 6,1 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta april 2018 1,54 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring april 2018 0,6 % 3,6 % 1,7 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring april 2018 3,6 % 1,7 % 0,6 %
Handelsnetto april 2018 -6,5
Import av varor april 2018 122,4 19,4 %
Export av varor april 2018 115,9 16,5 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 1 2018 jämfört med föregående period 1 156 835 mnkr 0,7 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2017 4 599 633
Bruttonationalinkomst (BNI) 2017 4 666 810
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 1 2018 jämfört med samma period föregående år 1 156 835 mnkr 0,7 % 3,3 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2017 457 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2017 464 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) april 2018 107,8 index 2,6 % 3,2 %
Utgifter för it-tjänster 2016 65 166
Produktionsvärdeindex april 2018 110,4 index 0,3 % 3,3 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF maj 2018 jämfört med samma period föregående år 214,5 0,3 % 2,1 %
Inflationstakt enligt KPI maj 2018 jämfört med samma period föregående år 327,9 0,2 % 1,9 %
Konsumentprisindex (KPI) maj 2018 327,86 0,2 % 1,9 %
Producentprisindex april 2018 109,1 0,6 % 4,9 %
Importprisindex april 2018 109,3 1,9 % 6,5 %
Exportprisindex april 2018 109,5 1,7 % 5,6 %
Hemmamarknadsprisindex april 2018 108,5 -0,6 % 4,1 %
Prisindex för inhemsk tillgång april 2018 109,0 0,6 % 5,4 %
Tjänsteprisindex kvartal 1 2018 102,5 0,4 % 0,8 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar maj 2018 39 446 antal bilar 6,2 %