Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet juni 2019 75,3 % 0,2 %-enheter
Arbetslöshet juni 2019 7,6 % 0,4 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen juni 2019 69,6 % -0,1 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) juni 2019 73,2 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) juni 2019 6,3 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) juni 2019 68,6 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor maj 2019 41 740 0,3 % 2,4 %
Timlön för arbetare privat sektor maj 2019 174,60 0,5 % 1,9 %
Befolkning
Folkmängd juni 2019 10 281 189 0,07 % 1,1 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2019 773 1 % 0 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll juni 2019 4,9 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag juni 2019 5,2 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta juni 2019 1,52 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring juni 2019 1,0 % 3,8 % 2,2 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring juni 2019 3,8 % 2,2 % 1,0 %
Handelsnetto juni 2019 2,9
Import av varor juni 2019 119,6 -4,8 %
Export av varor juni 2019 122,5 -2,9 %
Levnadsförhållanden
Tillgång till Internet i hemmet 2018 93 %
Ansökt om lån och krediter online 2018 15 %
Deltagit i sociala nätverkssajter 2018 66 %
Handlat läkemedel online 2018 20 %
Tagit en kurs online 2018 31 %
Lyssnat på musik online 2018 65 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 2 2019 jämfört med föregående period 1 251 602 mnkr -0,1 % 1,4 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2018 4 789 853
Bruttonationalinkomst (BNI) 2018 4 865 480
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 2 2019 jämfört med samma period föregående år 1 251 602 mnkr -0,1 % 1,4 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2018 471 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2018 478 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) juni 2019 110,3 index 0,2 % 7,5 %
Utgifter för it-tjänster 2017 76 418
Utgifter för hård- och mjukvara 2017 65 194
Utgifter för mjukvara 2017 40 021
Produktionsvärdeindex juni 2019 113,4 index -0,2 % 0,8 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF juli 2019 jämfört med samma period föregående år 219,6 0,4 % 1,5 %
Inflationstakt enligt KPI juli 2019 jämfört med samma period föregående år 335,8 0,4 % 1,7 %
Konsumentprisindex (KPI) juli 2019 335,80 0,4 % 1,7 %
Producentprisindex juni 2019 114,3 -0,2 % 2,5 %
Importprisindex juni 2019 116,3 0,7 % 2,4 %
Exportprisindex juni 2019 116,9 0,5 % 3,4 %
Hemmamarknadsprisindex juni 2019 111,7 -0,9 % 1,6 %
Prisindex för inhemsk tillgång juni 2019 114,2 0,0 % 2,1 %
Tjänsteprisindex kvartal 2 2019 105,5 1,3 % 2,5 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar juli 2019 24 951 80,8 %