Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet april 2019 73,0 % 0,4 %-enheter
Arbetslöshet april 2019 6,2 % -0,6 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen april 2019 68,5 % 0,8 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) april 2019 73,5 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) april 2019 6,2 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) april 2019 68,9 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor mars 2019 41 280 0,2 % 2,5 %
Timlön för arbetare privat sektor mars 2019 171,30 0,0 % 2,0 %
Befolkning
Folkmängd april 2019 10 263 568 0,06 % 1,1 %
Boende, byggande och bebyggelse
Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus) 2017 64 000 8 %
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 1 2019 773 1 % 0 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll april 2019 5,0 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag april 2019 6,1 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta april 2019 1,53 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring april 2019 1,9 % 3,9 % 2,6 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring april 2019 3,9 % 2,6 % 1,9 %
Handelsnetto april 2019 1,4
Import av varor april 2019 126,6 2,3 %
Export av varor april 2019 128,0 9,6 %
Levnadsförhållanden
Tillgång till Internet i hemmet 2018 93 %
Ansökt om lån och krediter online 2018 15 %
Deltagit i sociala nätverkssajter 2018 66 %
Handlat läkemedel online 2018 20 %
Tagit en kurs online 2018 31 %
Lyssnat på musik online 2018 65 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 1 2019 jämfört med föregående period 1 204 480 mnkr 0,6 % 2,1 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2018 4 789 853
Bruttonationalinkomst (BNI) 2018 4 865 480
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 1 2019 jämfört med samma period föregående år 1 204 480 mnkr 0,6 % 2,1 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2018 471 0 % 0 %
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2018 478 0 % 0 %
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) april 2019 108,6 index 9,3 % 0,1 %
Utgifter för it-tjänster 2017 76 418
Utgifter för hård- och mjukvara 2017 65 194
Utgifter för mjukvara 2017 40 021
Produktionsvärdeindex april 2019 114,9 index 0,6 % 4,2 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF maj 2019 jämfört med samma period föregående år 218,9 0,3 % 2,1 %
Inflationstakt enligt KPI maj 2019 jämfört med samma period föregående år 335,0 0,3 % 2,2 %
Konsumentprisindex (KPI) maj 2019 334,95 0,3 % 2,2 %
Producentprisindex april 2019 114,5 -0,7 % 4,9 %
Importprisindex april 2019 115,0 0,0 % 5,2 %
Exportprisindex april 2019 115,9 -0,7 % 5,8 %
Hemmamarknadsprisindex april 2019 113,0 -0,9 % 4,1 %
Prisindex för inhemsk tillgång april 2019 114,1 -0,4 % 4,7 %
Tjänsteprisindex kvartal 1 2019 104,1 0,3 % 1,6 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar maj 2019 33 250 -15,7 %