Till innehåll på sidan

Nyckeltal för Sverige

Värde Förändring mot
Föregående period Motsvarande period föregående år
Arbetsmarknad
Arbetskraftstalet januari 2020 72,3 % 0,6 %-enheter
Arbetslöshet januari 2020 7,5 % 1,0 %-enheter
Sysselsatta av befolkningen januari 2020 66,9 % -0,1 %-enheter
Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat) januari 2020 73,6 %
Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat) januari 2020 7,0 %
Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat) januari 2020 68,4 %
Månadslön för tjänstemän privat sektor november 2019 42 174 0,1 % 2,6 %
Timlön för arbetare privat sektor november 2019 174,60 0,4 % 2,4 %
Befolkning
Folkmängd november 2019 10 323 857 0,03 % 1,0 %
Betalningsbalans och utlandsställning
Bytesbalans kvartal 3 2019 68,8
Finansiell balans kvartal 3 2019 77,4
Utlandsställning kvartal 3 2019 1 226,5
Boende, byggande och bebyggelse
Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden kvartal 4 2019 799 0 % 4 %
Finansmarknad
Tillväxttakten för utlåning till hushåll december 2019 5,0 %
Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag december 2019 3,9 %
Hushållens genomsnittliga bolåneränta december 2019 1,49 %
Handel med varor och tjänster
Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring december 2019 0,5 % 3,4 % 2,6 %
Omsättning i detaljhandeln, årsförändring december 2019 3,4 % 2,6 % 0,5 %
Tjänstehandelsnetto kvartal 3 2019 7 342
Export av tjänster kvartal 3 2019 184 537 23487 kronor 15,0 %
Import av tjänster kvartal 3 2019 177 194 15174 kronor 9,0 %
Handelsnetto december 2019 0,3
Import av varor december 2019 115,7 -1,4 %
Export av varor december 2019 116,0 5,3 %
Levnadsförhållanden
Tillgång till Internet i hemmet 2019 95 %
Använt internet flera gånger om dagen 2019 84 %
Köpt mat eller specerivaror online 2019 19 %
Tagit emot e-postmeddelanden från bedragare (Phishing) 2019 37 %
Av säkerhetsskäl ej lagt ut personlig information på sociala nätverkssajter 2019 35 %
Skrivit snabbmeddelanden online 2019 67 %
Nationalräkenskaper
BNP, volymförändring (säsongrensad) kvartal 3 2019 jämfört med föregående period 1 132 601 mnkr 0,3 % 1,6 %
Bruttonationalprodukt (BNP) 2018 4 833 792
Bruttonationalinkomst (BNI) 2018 4 919 061
BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad) kvartal 3 2019 jämfört med samma period föregående år 1 132 601 mnkr 0,3 % 1,6 %
Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 2018 475
Bruttonationalinkomst (BNI) per capita 2018 483
Näringsverksamhet
Industrins orderingång (säsongrensat) december 2019 104,8 index -0,5 % -4,7 %
Utgifter för hård- och mjukvara 2018 61 516
Utgifter för mjukvara 2018 37 687
Utgifter för it-tjänster 2018 69 004
Utgifter för leasing av it-utrustning 2018 6 288
Utgifter för it-tjänster från extern leverantör 2018 49 413
Utgifter för interna it-tjänster 2018 19 591
Produktionsvärdeindex december 2019 113,8 index -0,4 % -0,3 %
Priser och konsumtion
Inflationstakt enligt KPIF december 2019 jämfört med samma period föregående år 221,0 0,4 % 1,7 %
Inflationstakt enligt KPI december 2019 jämfört med samma period föregående år 337,7 0,4 % 1,8 %
Konsumentprisindex (KPI) december 2019 337,68 0,4 % 1,8 %
Producentprisindex december 2019 114,3 -0,5 % 1,3 %
Importprisindex december 2019 116,8 0,9 % 5,2 %
Exportprisindex december 2019 114,8 -1,2 % 2,0 %
Hemmamarknadsprisindex december 2019 113,6 0,0 % 0,6 %
Prisindex för inhemsk tillgång december 2019 115,4 0,5 % 3,0 %
Tjänsteprisindex kvartal 4 2019 106,2 0,0 % 2,3 %
Transporter och kommunikationer
Nyregistrerade personbilar januari 2020 17 790 -15,8 %