Till innehåll på sidan

Kraftig nedgång i aktiviteten i ekonomin i april

| Pressmeddelande

Aktiviteten i ekonomin sjönk kraftigt i april jämfört med samma månad förra året, visar SCB:s nya aktivitetsindikator. Den totala minskningen blev 7,3 procent, enligt preliminär statistik. För enskilda branscher var nedgången ännu större.

Aktivitetsindikatorn för april 2020 publiceras med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi. Publiceringen sker utanför ordinarie statistikproduktion och bygger på SCB:s ekonomiska månadsstatistik.

Aktiviteten i ekonomin minskade med 7,3 procent i kalenderkorrigerad volym. Den okorrigerade volymutvecklingen var också 7,3.

Stora bidrag till nedgången kommer från hushållskonsumtion och export. En minskande import bidrar till att hålla emot nedgången.

– Både varu- och tjänsteindustrin minskar kraftigt. Även offentliga myndigheter bidrar till nedgången men inte lika mycket. Det är dock stor variation mellan olika branscher. Vissa går väldigt dåligt medan andra går bra, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Statistiken är fastprisberäknad och kalenderkorrigerad.

I april finns dock ingen kalendereffekt.

SCB kommer att publicera den månatliga aktivitetsindikatorn under sommaren med följande publiceringsdatum:

Referensmånad

Publicering

Maj

2020-07-09

Juni

2020-08-06

Juli

2020-09-10

 

Fakta: Aktivitetsindikatorn

Aktivitetsindikatorn är tänkt att belysa den samlade aktiviteten i den svenska ekonomin på ett sätt som liknar den beskrivning av tillväxten som BNP ger. Den svarar på hur svensk ekonomi har utvecklats på månadsbasis, till skillnad från de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Den baseras på ett betydligt mindre underlag än BNP-beräkningarna och har därför en lägre tillförlitlighet.

För att redovisa ett entydigt resultat görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget på att den ekonomiska aktiviteten mätt från användningssidan minskade med -7,0 procent medan produktionssidan visade en minskning med -7,6 procent, jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta ledde till en avstämd aktivitetsindikator på -7,3 procent.

Beräkningsrutiner för aktivitetsindikatorn och försäljningsindikatorn

Stor nedgång i näringslivets försäljning

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället 

Kontakt

Daniel Lennartsson

Telefon
010-479 64 29
E-post
daniel.lennartsson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se