Till innehåll på sidan

Andreas Georgiou: Självständiga och opartiska statistikmyndigheter viktiga för officiell statistikproduktion

| Pressmeddelande

"Förbered för det värsta, men hoppas på det bästa" bör vara den överordnade principen när officiell statistik produceras. Det skriver Dr Andreas Georgiou, tidigare generaldirektör för den grekiska statistikmyndigheten i det senaste numret av Journal of Official Statistics.

Dr Georgiou, som nu är föreläsare och forskare vid amerikanska Amherst College, ger flera rekommendationer för att säkra de nationella statistikmyndigheternas oberoende och påpekar att även om den politiska miljön verkar vara välvillig, kan den snabbt förändras. Ett fullständigt institutionellt oberoende för officiell statistikproduktion måste kompletteras med andra skyddsåtgärder, till exempel lagstiftning om statistiska principer i det nationella statistiska systemet och kvalitetssäkring av överstatliga statistikorgan.

”En självständig statistikmyndighet är en förutsättning för att den officiella statistiken ska vara trovärdig,” säger Joakim Stymne, generaldirektör för Statistikmyndigheten SCB och ansvarig utgivare av Journal of Official Statistics. ”Dr Georgious egen erfarenhet ger ett stark stöd för gemensamma riktlinjer inom EU och FN för hur man tar fram och använder officiell statistik. Därför är SCB:s delaktighet i arbetet med att utveckla sådana riktlinjer så viktigt.”

Läs mer i senaste numret av Journal of Official Statistics, Vol. 35, No. 1, 2019, pp. 1–8, och på www.jos.nu

Journal of Official Statistics (JOS) är en vetenskaplig kvartalspublikation med internationellt fokus, som ges ut av SCB. Den innehåller artiklar med forsknings­resultat om undersöknings­metodik, statistisk metod, analys, kvalitet, tillämpningar, policy­frågor och andra aspekter på produktion av officiell statistik. Läs mer på www.jos.nu

Kontakt

Nizar Chakkour, pressansvarig

Telefon
010 479 44 44, 076-720 44 44
E-post
nizar.chakkour@scb.se