Till innehåll på sidan

April var den dödligaste månaden i Sverige på över 20 år

| Nyhet

I april dog det fler människor i Sverige än under någon annan månad på 2000-talet, visar SCB:s preliminära statistik. Därefter har antalet dödsfall och den så kallade överdödligheten sjunkit.

Den preliminära statistiken är nu uppdaterad till och med den 15 maj i år. Totalt har det i skrivande stund rapporterats 10 458 dödsfall i Sverige under april.

– Vi får gå tillbaka till december 1993 för att hitta fler döda under en månad. Då dog 11 057 personer. Totalt dog 97 008 personer under 1993 vilket var det högsta antalet döda under ett år sedan 1918 då spanska sjukan härjade som värst, säger Tomas Johansson, utredare på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd.

I förhållande till folkmängden dog det däremot fler personer i januari år 2000 än i april i år. Då dog 110,8 personer per 100 000. Motsvarande under april i år var 101,1 döda per 100 000 invånare.

SCB jämför den preliminära statistiken om dödsfall med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet.

Dödstal sjunker i Stockholm

Under vecka 16–19 har alla län förutom Västerbottens län en överdödlighet under 2020. I sex av länen är överdödligheten mindre än 10 procent, bland annat Skåne där 945 personer har dött jämfört med 882 personer i genomsnitt åren 2015–2019.

I Stockholms län, som varit hårt drabbat av coronapandemin, fortsätter dödstalen att sjunka efter toppnoteringen vecka 15. Under vecka 19 har 414 dödsfall inrapporterats, vilket är 363 dödsfall färre än under vecka 15.

– Under vecka 19 är Örebro det enda länet som hade en säkerställd överdödlighet över 50 procent jämfört med åren 2015–2019. Örebro län har nu haft en överdödlighet veckorna 16-19, säger Tomas Johansson.

Statistiken redovisas i excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.

Fakta: Preliminär statistik

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.

Länkar

Preliminär statistik över döda (xlsx)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Kontakt

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se