Till innehåll på sidan

Århundradets högsta dödstal uppmätt i Sverige

| Nyhet

Under vecka 15 uppmättes århundradets högsta dödstal i Sverige, visar SCB:s preliminära statistik över dödsfall i Sverige.

Den preliminära statistiken är nu uppdaterad till och med den 24 april. Vecka 15 dog 2 505 personer (358 personer per dag). Det är närmare 150 fler döda än de näst högst uppmätta dödstalen under en vecka, som var 2 364 döda under vecka 1 år 2000.

På plats tre och fyra ligger veckorna 14 och 16 i år, med 2 354 och 2 310 döda.

– Det är viktigt att tydligt påtala att det här är preliminär statistik och att dödstalen för främst de senaste veckorna kommer att revideras uppåt, säger Tomas Johansson på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd.

Höga dödstal i flera län

Dödstalen är fortfarande höga i Stockholms län. Under veckorna 14–16 har de varit mer än dubbelt så höga som motsvarande veckogenomsnitt åren 2015–2019.

Under samma period har ytterligare sex län under minst en vecka haft dödstal som varit minst 50 procent högre än veckogenomsnitten åren 2015–2019. Det rör sig om Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Västmanland och Dalarna.

Samtliga dagar mellan 30 mars och 17 april har fler än 300 dödsfall inrapporterats i Sverige. Den högsta dagsnoteringen hittills uppmättes den 8 april med 380 döda.

Kommunen med högst uppmätt överdödlighet under perioden 21 mars–20 april är Sundbyberg. Andra kommuner med högt antal döda under samma period är Borlänge, Salem, Sollentuna och Gnesta.

– Både i Sundbyberg och i Borlänge har mer än tre gånger fler dött under 2020 än genomsnittet för åren 2015–2019, säger Tomas Johansson.

Preliminär statistik över döda (excelfil)

Statistiken redovisas i excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.

Fakta: Preliminär statistikdata

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se