Till innehåll på sidan

Bara Sverige klarar EU:s mål om barnomsorg och sysselsättning

| Nyhet

20 oktober firas europeiska statistikdagen, då det Europeiska statistiksystemet (ESS) står i centrum. Statistik från Eurostat, Europeiska statistikmyndigheten, visar bland annat att Sverige är det enda landet i EU som når unionens mål för barnomsorg och sysselsättning.

Ett av målen i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning är att sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år, ska vara minst 75 procent för både kvinnor och män.

EU har också som mål det senast år 2010 skulle finnas tillgång till barnomsorg av god kvalitet till ett överkomligt pris för minst 90 procent av barnen mellan tre år och skolåldern och för minst 33 procent av barnen under tre år.

I Sverige var 80 procent av kvinnorna i Sverige sysselsatta 2017 medan drygt 50 procent av barnen under 3 år var inskrivna i någon form av barnomsorg. Motsvarande andel bland de äldre barnen var nära 97 procent. Det gör att Sverige är det enda landet som uppfyller båda målen.

- Den officiella statistiken är viktig källa för kunskap om samhällets utveckling, och ett verktyg för att utvärdera åtgärder och mål. SCB är en partner i samarbetet inom europeiska statistiksystemet, som ger verktyg för att analysera och utveckla EU:s politik, säger Joakim Stymne, generaldirektör SCB

Läs mer om barnomsorg och sysselsättning i EU:

Tidskriften Välfärd 3/18: Få länder når upp till mål om sysselsättning och barnomsorg