Till innehåll på sidan

Då ser vi coronaeffekterna i statistiken

| Pressmeddelande

Än syns inte coronapandemins effekter fullt ut i Sveriges officiella statistik. Men under våren publicerar statistikmyndigheten SCB nya siffror som väntas spegla virusets påverkan på svensk ekonomi.

I marsnumret av SCB:s tidskrift SCB-indikatorer redovisas när statistiken publiceras.

 Statistik

 Publiceringsdatum

 Avser period

 Arbetskraftsundersökningarna

 21 april

 mars 2020

 Utrikeshandel med varor

 28 april

 mars 2020

 Detaljhandelns försäljning

 28 april

 mars 2020

 BNP-indikatorn

 5 maj

 första kvartalet 2020

 Industrins orderingång 

 5 maj

 mars 2020

 Produktionsvärdeindex 

 5 maj

 mars 2020

 Hushållskonsumtion

 8 maj

 mars 2020

 Investeringsenkäten

 28 maj

 första kvartalet 2020

 BNP

 29 maj

 första kvartalet 2020

OBS att ändringar kan förekomma. Se publiceringskalendern för aktuell information.

Att coronapandemin påverkar Sveriges ekonomi och näringsliv står klart. Rapporter om rekordvarsel och konkurser ger oss bara en föraning om effekterna. I väntan på statistik för mars ges i SCB-indikatorer dock sammanfattande bild av den ekonomiska utvecklingen i mars, i såväl Sverige som omvärlden. Den visar att arbetslösheten var på uppgång men att konjunkturen var stark och tillväxten snarast på väg att stärkas något när pandemin slog till.

Marsnumret och tidigare nummer av SCB-Indikatorer.

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se