Till innehåll på sidan

Detaljhandelsindex för juli korrigeras

| Nyhet

SCB gör en korrigering i detaljhandelsindex som påverkar värden för referensmånad juli 2020 och bakåt i tidsserien. Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 3,9 procent i juli 2020 jämfört med motsvarande månad 2019.

Varje månad mäter SCB omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln. Efter publiceringen av detaljhandelsindex för juli har det visat sig att den kalendervariabel som använts vid säsongs- och kalenderkorrigering inte har beaktat den så kallade fredagseffekten.

Fredagseffekten är viktig i detaljhandelsindex eftersom konsumenters köpbeteenden är olika beroende på veckodag. Det finns ett mönster av ökat handlande på fredagar inom vissa delbranscher.

Korrigeringen påverkar samtliga kalenderkorrigerade värden för referensmånad juli 2020 och bakåt till starttidpunkten av tidsserien.

Den här korrigeringen påverkar inte kommande publiceringar.

Här finns mer information: Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i juli

Kontakt

Johan Nyström

Telefon
010-479 42 22
E-post
johan.nystrom@scb.se

Susanne Daregård, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 82
E-post
susanne.daregard@scb.se