Till innehåll på sidan

Dödligheten i Sverige närmar sig normala nivåer

| Nyhet

Antalet dödsfall per vecka i Sverige fortsätter att minska, visar SCB:s preliminära statistik. De börjar nu närma sig nivåer som är normala för den här tiden på året.

Den preliminära statistiken om dödsfall är nu uppdaterad till och med den 5 juni i år. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet.

Antalet döda under vecka 22 var enligt den preliminära statistiken 1 524. Det är något lägre än genomsnittet för 2015–2019, som är 1 569 dödsfall.

– Det har inte hänt under någon vecka sedan coronautbrottet i Sverige. Men vi räknar med att antalet döda för vecka 22 kommer att revideras upp med knappt 200, vilket innebär att vi förmodligen fortfarande ser en viss överdödlighet även under den veckan,  säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Senaste veckan med fler än 2 000 dödsfall var vecka 19.

I den hittills inrapporterade statistiken är det endast i åldersgruppen 90+ där det syns en viss överdödlighet under vecka 22: 4 procent för kvinnor och 9 för män. Även män i åldersgruppen 80–89 har en viss överdödlighet, 2 procent.

Även i Stockholms län börjar antalet dödsfall nå normala nivåer. För vecka 22 har det inrapporterats 295 dödsfall, vilket endast är tio fler än under referensperioden.

Statistiken redovisas i excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.

Mer statistik över döda publiceras i Eurostats databas. Där finns utöver statistik för Sverige motsvarande siffror för flera andra EU-länder.

Fakta: Preliminär statistik

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.

Länkar:

Preliminär statistik över döda (excelfil)

Läs fler artiklar om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Dödsstatistik hos EU:s statistikorgan Eurostat

Kontakt

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se