Till innehåll på sidan

EU-valet 2019 – samlad fakta och analys

| Nyhet

Inför valdagen 26 maj har SCB valt att samla statistik, artiklar och länkar om och till EU-val, valdeltagande och röstning på en plats, för att förenkla för alla intresserade att hitta rätt. Du kan använda dig av denna sida för att enkelt hitta och ta del av relevant fakta som du behöver inför valdagen.

SCB:s statistik om Europaparlamentsval

Europaparlamentsval, nominerade och valda

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning och födelseland.

Europaparlamentsval, nominerade och valda 

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen

Statistiken visar valdeltagandet i olika grupper i samhället, bland annat uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och civilstånd. Resultaten är ett komplement till röstsammanräkningen som visar valdeltagandet totalt sett och i olika regioner.

Valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning.

Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen

Europaparlamentsval, valundersökningen

Statistiken visar väljarbeteenden vid Europaparlamentsval. Valundersökningen (ibland även kallad "valbeteendeundersökningen" eller "väljarundersökningen") har genomförts i samarbete mellan SCB och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Från och med 2018 års valundersökning har Göteborgs universitet ansvar för undersökningen och publicering av ny statistik sker på Valforskningsprogrammets webbplats.

Europaparlamentsval, valundersökningen

Europaparlamentsval, valresultat

Statistiken visar röstberättigade, röstande, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning. Resultaten redovisas främst på läns- och kommunnivå.

Europaparlamentsval, valresultat

Obs: För valresultat från 2019 års val hänvisar vi till Valmyndighetens webbplats.

Till val.se

Partisympatiundersökningen 

Tabeller i Statistikdatabasen

Tabeller och diagram

SCB:s analyser om EU

Män har makten i EU

Få länder når upp till mål om sysselsättning och barnomsorg

Röstande är också en familjeangelägenhet

EU viktigast för svensk handel och investeringar

Ekonomisk jämställdhet långt borta i EU

Nordbor bland de mest kulturaktiva i Europa

Sverige har högst pensionsålder i EU

E-handel allt viktigare för svenska företag

Hög sysselsättning för nyligen examinerade i Sverige

EU-statistik

Lär dig mer om hur du kan hitta statistik på Eurostats webbplats. Eurostat är EU:s statistikkontor. 

EU-statistik

Valmyndighetens webbplats

Valmyndigheten ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar. På Valmyndighetens webbplats kan du se hur valresultatet ser ut i din valkrets.

Till val.se

Kontakt

Nizar Chakkour, pressansvarig

Telefon
010 479 44 44, 076-720 44 44
E-post
nizar.chakkour@scb.se