Till innehåll på sidan

Följ preliminär statistik om dödsfall

| Nyhet

Under sommaren fortsätter SCB att uppdatera den preliminära veckovisa statistiken om dödsfall. Till skillnad från tidigare veckor publiceras inte nyheter om statistiken vid varje tillfälle.

Statistiken uppdateras i en Excelfil som går att ladda ner här.

Fakta: Preliminär statistik

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.

Länkar

Preliminär statistik över döda (Excelfil)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Dödsstatistik hos EU:s statistikorgan Eurostat

Kontakt

Press

Telefon
010-479 40 40
E-post
press@scb.se