Till innehåll på sidan

Förändringar i klassificeringen av FoU samt Ericsson AB

| Nyhet

SCB har enligt internationella rekommendationer frångått principen om att forskning och utveckling (FoU) ska betraktas som hjälpverksamhet från och med november 2016. Det innebär att fler företag än tidigare återfinns inom bransch 72 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

I samband med det har SCB också valt att klassificera om Ericsson AB från huvudbransch 26300 (Tillverkning av kommunikationsutrustning) till 62010 (Datorprogrammering), samt dela upp företaget i fyra verksamhetsenheter:

  • 26300 – Tillverkning av kommunikationsutrustning
  • 58290 – Utgivning av annan programvara
  • 62010 – Datorprogrammering
  • 72190 – Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling

För undersökningar som redovisas på verksamhetsnivå kommer företagets uppgifter att återfinnas inom dessa fyra branscher.

Hur detta påverkar enskilda undersökningar varierar och frågor om detta besvaras av kontaktpersoner för respektive undersökning.

Kontakta oss

Barbro von Hofsten
010-479 67 24

barbro.vonhofsten@scb.se

Daniel Widegren
010-479 64 04
daniel.widegren@scb.se