Till innehåll på sidan

Frågor och svar om AKU för november 2019

| Nyhet

Nu släpper SCB statistik från Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för november 2019. Här svarar vi på några frågor om novemberstatistiken.

Finns det något som sticker ut i AKU för november?

Jämfört med föregående månader visar siffrorna för november 2019 bland annat på en uppgång av arbetskraften och arbetslösheten. För att kunna avgöra om storleken på dessa förändringar är bestående krävs ytterligare mätningar. Resultaten för AKU november 2019 bör därför användas med viss försiktighet.

Kan man lita på statistiken efter turbulensen som omgärdat AKU i höst?

Ja, det går att lita på vår statistik. Vi har nu en kvalitetssäkrad och förutsägbar datainsamling. När man studerar AKU ska man alltid ta i beaktande att det är en månadsundersökning, vilket gör att det kan hoppa vid enskilda månader. Så har det sett ut historiskt – och så kommer det att se ut även i framtiden.

Hur påverkar det minskade urvalet AKU?

Statistikens inbyggda osäkerhet blir större och det blir än mer centralt att ha i åtanke att AKU är designad som en kvartalsundersökning. Vi får nu avvakta nästa månad för att se styrkan i förändringarna. Vad statistiken säger är att arbetslösheten ökar, och att sysselsättningen har planat ut.

Bakgrund: Revideringen av AKU 

Inför publiceringen av AKU för september 2019 kunde SCB konstatera brister i datainsamlingen som påverkat statistikens kvalitet. Bristerna härleds framförallt till perioden från våren 2019 och framåt. Med anledning av detta påverkas också förändringsskattningar bakåt.

I november 2019 släppte SCB reviderad statistik rörande AKU för perioden juli 2018–september 2019.

Den reviderade statistiken byggde på data från SCB:s insamlingsavdelning, som hade hanterat halva AKU:s urval under den aktuella perioden. AKU för november bygger på samma urval.

Statistiknyhet för november 2019: Fortsatt dämpad arbetsmarknad

Läs mer om den reviderade AKU-statistiken

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se