Till innehåll på sidan

Hög överdödlighet i maj

| Nyhet

Antalet dödsfall i Sverige var betydligt lägre i maj än i april i år, visar SCB:s preliminära statistik. Men överdödligheten var fortfarande hög.

Den preliminära statistiken om dödsfall är nu uppdaterad till och med den 18 juni i år. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet.

SCB har fått information om 8 865 dödsfall i maj, vilket är 1 669 färre än i april då det dog 10 534 personer.

– Men överdödligheten i maj var ändå väldigt hög. Det dog 1 650 personer fler än genomsnittet för maj åren 2015–2019, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Överdödligheten i Sverige jämfört med 2015–2019 var i maj 23 procent. Man måste gå tillbaka till maj 1900 för att se en majmånad med högre överdödlighet i förhållande till de fem föregående åren. I maj 1900 dog 9 349 personer, vilket var 2 252 dödsfall fler än genomsnittet för maj under åren 1895–1899.

Maj 2020 hade även det högsta totala antalet döda under en majmånad sedan 1900.

För att jämföra olika månader har statistiken om döda per 100 000 invånare här justerats så att alla månader antas ha 30 dagar. Med en sådan kalenderkorrigering dog 82,9 personer per 100 000 invånare i Sverige i maj. Det är 18,9 dödsfall färre än i april, då det dog 101,8 personer per 100 000 invånare.

– Det är den högsta dödligheten i maj sedan år 2001. Det året dog 86,0 personer per 100 000 invånare i maj, säger Tomas Johansson.

Statistiken redovisas i Excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.

Mer statistik över döda publiceras i Eurostats databas. Där finns utöver statistik för Sverige motsvarande siffror för flera andra EU-länder.

Fakta: Preliminär statistik

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.

Länkar

Preliminär statistik över döda (excelfil)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Dödsstatistik hos EU:s statistikorgan Eurostat

Kontakt

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se