Till innehåll på sidan

Högt förtroende för SCB i SOM-mätning

| Pressmeddelande

För tredje året i rad visar SOM-institutets undersökning om allmänhetens förtroende att svenskars förtroende för SCB som en samhällsinstitution är högt. Undersökningen visar att SCB:s förtroendebalans, förhållandet bland dem med åsikt, är hög, och ligger i nivå med förtroendet för sjukvården, universitet och högskolor.

Förtroendet för SCB efter bakgrundsfaktorer skiljer sig åt. Boende i Stockholm, Göteborg och Malmö har exempelvis högre förtroende för SCB än boende i mindre tätorter eller på landsbygden. Hög tillit till andra människor och stort intresse för politik avspeglar sig även i hög förtroendebalans för SCB.

- Det är väldigt viktigt att kunna lita på SCB. Den officiella statistiken som SCB tar fram är en del av Sveriges infrastruktur, säger Joakim Stymne, generaldirektör på SCB.

När det gäller kännedom om SCB finns det skillnader mellan könen där män i högre grad än kvinnor känner till SCB. I takt med åldern får man även en större kännedom om myndigheten där unga har en lägre och äldre en högre kännedom om myndigheten.

Syftet med undersökningarna är att kartlägga svensk opinionsbildning och belysa hur svenska folkets vanor och attityder förändras över tid.

Kontakt

Nizar Chakkour, pressansvarig

Telefon
010 479 44 44, 076-720 44 44
E-post
nizar.chakkour@scb.se