Till innehåll på sidan

Ingen synlig ökning av antalet döda

| Nyhet

Antalet dödsfall i Sverige ser ut att ligga på en platå, visar SCB:s preliminära veckostatistik. I Stockholms län verkar siffrorna sjunka.

Den preliminära statistiken är nu uppdaterad till och med den 30 april. Toppnoteringen på riksnivå är fortfarande vecka 15, med 2 539 dödsfall (en justering med ytterligare 34 fall sedan den förra publiceringen). Det är det högsta antalet döda under en vecka som rapporterats på hela 2000-talet.

Vecka 16 rapporterades 2 442 dödsfall i Sverige. Vecka 17 var det 1 985 fall.

– Det rör sig dock om preliminär statistik. Den kommer med all sannolikhet att revideras uppåt, säger Linus Garp, utredare på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd.

I Stockholms län ser kurvan ut att vika nedåt något. Under vecka 16 inrapporterades där 659 dödsfall, vilket är 115 dödsfall färre än under vecka 15.

SCB jämför den preliminära statistiken om dödsfall med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019.

– Den regionala utvecklingen ser överlag stabil ut nu. Det ser inte ut som att det tillkommit några län med en påtaglig ökning av antalet dödsfall jämfört med baslinjen 2015–2019, säger Linus Garp.

Statistiken redovisas i excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.

Fakta: Preliminär statistikdata

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.

Länkar

Preliminär statistik över döda (xlsx)

Läs fler artiklar om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Kontakt

Linus Garp

Telefon
010-479 66 56
E-post
linus.garp@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se