Till innehåll på sidan

Invandringen till Sverige minskar

| Pressmeddelande

Invandringen till Sverige under 2019 är så här långt den lägsta på sex år. För första gången på lika länge var Sverige det vanligaste födelselandet bland alla som invandrade i januari – juni.

Under årets första sex månader minskade invandringen till Sverige med 10 procent jämfört med samma period 2018. Totalt invandrade 55 222 personer medan 21 492 utvandrade. Det ger ett invandringsöverskott på 33 730 personer – vilket är en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande period 2018.

Såväl invandringen som invandringsöverskottet är de lägst uppmätta sedan 2013.

– Vi hajade till på Syrien, som ju varit det dominerande landet bland de som invandrar i ganska många år nu. Plötsligt blir det inte bara omkört, utan omkört av två länder – Sverige och Afghanistan, säger Tomas Johansson, utredare på SCB:s avdelning för befolkning och välfärd.

Syrien har sedan 2014 varit det vanligaste födelselandet bland invandrade – men den gruppen minskar nu rejält. Jämfört med första halvåret 2018 är den 57 procent mindre.

Sverigefödda stod för 10 procent av invandringen första halvåret 2019 och var därmed den största gruppen. Personer födda i Afghanistan var den näst största.

– Det är bara männen som har ökat från Afghanistan. Det var nästan en fördubbling, medan kvinnorna faktiskt minskade, säger Tomas Johansson.

Totalt ökade Sveriges befolkning med 51 004 personer under årets första sex månader. Folkmängden var den sista juni 10 281 189 personer.

Läs mer i nyheten om befolkningsstatistik på scb.se

Fakta: Befolkningsstatistiken januari – juni 2019

 • Sveriges      folkmängd den 30 juni 2019: 10 281 189 personer
 • Befolkningsökning      sedan den 31 december 2018: 51 004 personer (22 529 kvinnor och 28 475      män)
 • Födda barn:      58 596
 • Dödsfall: 44      857
 • Födelseöverskott:      13 739
 • Invandrade      personer: 55 222
 • Utvandrade      personer: 21 492
 • Invandringsöverskott:      33 730
 • Invandrare      födda i Sverige: 5 753
 • Invandrare      födda i Afghanistan: 4 508
 • Invandrare      födda i Syrien: 3 511
 • Folkmängden      ökade i 209 av Sveriges 290 kommuner.
 • Folkmängden      minskade i 80 kommuner.
 • I en kommun      var folkmängden oförändrad: Kungsör.
 • Registrerade      flyttningar över en kommungräns: 246 898 

Länkar

SCB:s statistiknyheter

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
Avdelningschef SCB
E-post
tomas.johansson@scb.se