Till innehåll på sidan

SCB bidrar till internationell jämställdhetsstatistik och stöttar Agenda 2030

| Pressmeddelande

Ny jämställdhetsstatistik i Zambia som synliggör underrepresentationen av kvinnor i beslutsfattande positioner och möjliggör förslag på förändring. Det är ett av många resultat av SCB:s utbildningsinsatser för att bidra till jämställdhet i världen.

– Sverige verkar för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Detta ställer höga krav på könsuppdelad statistik. SCB gör med sin mångåriga kunskap och erfarenheter av jämställdhetsstatistik viktiga bidrag i detta arbete i världen säger Stefan Andersson, chef för enheten för internationellt utvecklingsarbete på SCB.

Fickboken ”På tal om kvinnor och män” har i över tre decennier haft stor betydelse för den svenska debatten om jämställdhet och varit ett viktigt beslutsunderlag för politiker. Genom SCB:s långa erfarenhet av att ta fram fickboken ”På tal om kvinnor och män” kan SCB även bidra till att bygga upp kunskap i världen. SCB:s internationella samarbete möjliggör att fler länder kan ta fram liknande statistik och att sprida den för att skapa samhällsdebatt och förändring.

Internationell utbildning

Under året har SCB:s stöd bidragit till inte mindre än att elva länder har tagit fram publikationer liknande ”På tal om kvinnor och män”. En del av dessa görs inom ramen för det årliga utbildningsprogram som SCB arrangerar för tredje året i rad. Just nu arbetar programdeltagarna från bland annat Rwanda, Uganda, och Palestina med slutförandet av sina publikationer och planering av de kommande lanseringarna i mars. Inom programmet återkommer SCB till samma länder vilket bidrar utbildningen inte bara till att ta fram statistik inom jämställdhet, utan också att skapa nätverk av statistikmyndigheter och aktörer från civila samhället, myndigheter och andra. Fler förstår och använder jämställdhetsstatistik samtidigt som statistikmyndigheterna får förståelse för vilken statistik som behövs för bättre underlag till beslutsfattare.

I Uganda har deltagare inom programmet tagit fram en utbildning riktad till ideella organisationer om hur de använder och analyserar jämställdhetsstatistik för att lättare kunna använda den i sitt jämställdhetsarbete och påverka utformningen av politiken.

Den zambiska versionen av På tal om kvinnor och män satte fokus på underrepresentationen av kvinnor i lokala beslutsfattande församlingar. Med endast nio procent av platserna som innehas av kvinnor placerar detta Zambia bland länderna i södra Afrika med minst kvinnliga politiker på lokal nivå. Informationen visade också på orsakerna, bland annat kravet på 12 års skolgång, och föreslog ett kvoteringssystem.


Fakta:

Jämställdhet är ett av de 17 globala mål för hållbar utveckling som finns med i Agenda 2030 för en bättre värld.

SCB bidrar till de globala målen genom internationellt samarbete med statistikmyndigheter i Afrika, Asien, Centralamerika och Europa. SCB arrangerar också ett Sida-finansierat utbildningsprogram International Training Programme Gender Statistics där statistikmyndigheter och statistikanvändare som ideella organisationer, media och universitet deltar.

Några exempel på jämställdhetsstatisk stöttad av SCB som finns online:

UBOS Uganda Bureau of statistics (extern länk)

Jämställdhetsstatistik från Zambia (extern länk)

Om kvinnor och män i Puntland (extern länk)

Om kvinnor och män i Kenya  (extern länk)

Podden På tal om siffror

Vem bryr sig om jämställdhetsstatistik, och varför tar vi fram den? Svaret på den frågan, och en inblick i vårt internationella arbete med jämställdhetsstatistik, får du i också det tredje avsnittet av SCB:s podd På tal om siffror.

Lyssna på podden (länk till Soundcloud)

 

Kontakt

Nizar Chakkour, pressansvarig

Telefon
010 479 44 44, 076-720 44 44
E-post
nizar.chakkour@scb.se

Nina Voxmark

Telefon
010-479 48 18
E-post
nina.voxmark@scb.se