Till innehåll på sidan

När septemberbarnen var flest

| Nyhet

Idag föds det mest barn under högsommaren. Men det är ett nytt mönster. Under lång tid föddes flest barn i september, med en mindre topp under vårmånaderna.

Man med babySedan ett decennium föds det i Sverige allra flest barn under sommarmånaderna, framför allt under juli och augusti månad.

Läs om när barnen föds idag

För 150 år sedan var det precis tvärt om. I en artikel i statistisk tidskrift från 1869 beskrivs hur flest barn föds i september, och ”att deremot juni, juli och augusti stå lägst såsom födelsemånader".

Tabell över födda barn per månad under 1800-talet

Rapportens författare E. Fåhreus lyfter fram flera förklaringar till att det kan skilja så mycket mellan månaderna. Främst sätter han att de flesta äktenskap ingås under årets sista månader, och möjligen att man har trevliga julfester i december. 

Läs mer i Statistisk tidskrift (pdf)  

Midsommarbarn

Men han menar också att vårkänslor borde påverka. Det mönstret hittar han när han särskilt tittar på när barn födda utom äktenskapet borde avlats. Där finner han ett lite annorlunda mönster då de flesta av dessa barn mycket riktigt föds i mars, april och februari. 

 Tabell födda oäkta barn per månad 1800-tal

 

"Om dessa förhållanden hänföras till aflelsetiden, befinnes det minsta antalet oäkta barn aflas i November och Oktober månader, hvarefter en märkbar stegring äger rum i December, sannolikt till någon del stående i sammanhang med julhögtidens ledighet och gästabud, hvarefter antalet faller i Januari, för att sedan så småningom höja sig under våren till maximum i Juni, Juli och Maj, samt sedan ånyo falla till sitt minimum frampå hösten.

Om än redan samma naturförhållanden förete sig i fråga om hela antalet födde barn, äro de dock beträffande de oäkta ännu mera påtagliga, och skilnaderna mellan månaderna här vida större."