Till innehåll på sidan

När toaletten låg på gården

| Nyhet

19 november är det FN:s World Toilet Day. Världstoalettdagen anordnas för att uppmärksamma den globala sanitetskris det innebär att en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett. En situation som många upplevde även i Sverige för 100 år sedan.

Barn på gård med utedass

SCB har under över hundra år undersökt hur svenskarna bor. Idag har Sverige en hög sanitär standard men Bostadsräkningen 1912-14 visar att majoriteten av de undersökta bostäderna inte hade eget avträde. Avträde innebar i de flesta fall inte heller WC, utan som på bilden ovan, delade torrdass på gården.

Citat från bostadsräkningarna

”blott 31,9 %, sålunda icke ens en tredjedel av de redovisade lägenheterna, hade eget avträde, medan det i fråga om återstående 68.1 % var gemensamt för flera familjer.”

Bostadsräkningen 1912 s. 123

I många städer måste nio tiondelar av familjerna i smålägenhet, alltså två rum och kök eller mindre, dela avträdet. Bäst var förutsättningarna i Sundsvall och i Södertälje, där mer än hälften av smålägenheterna hade egen toalett.

Bostadsräkningen 1912 s. 120

Snabb standardhöjning

I bostadsräkningen 1960 har många fått högre standard, men ändå har bara 70 procent av bostäderna i SCB:s folk- och bostadsräkning egen vattenklosett. I glesbygden bara 37,3 procent.

Läget förbättrades dock snabbt under 60-talet, och 1965 hade 80,9 procent av alla bostäder egen WC. På landsbygden var det dock fortfarande bara 51,3 procent som hade egen WC.

Folk och bostadsräkningen 1965 VIII s 28

Tabell lägenheter med wc