Till innehåll på sidan

Näringslivets försäljning vände uppåt i juni

| Pressmeddelande

Den nedåtgående trenden i näringslivets försäljning bröts i juni och försäljningen ökade med 1 procent jämfört med maj, visar SCB:s försäljningsindikator. Kalenderkorrigerat och jämfört med juni i fjol minskade försäljningen med 9 procent.

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi publicerar Statistikmyndigheten SCB preliminär försäljningsstatistik för juni 2020. Publiceringen sker utanför ordinarie produktion.

Försäljningen ökade med 1 procent under juni 2020, säsongrensat och jämfört med maj 2020. Därmed bröts den nedåtgående trenden i försäljningen som varat i fyra månader. Men försäljningen minskade med 9 procent i juni 2020 jämfört med juni 2019, i kalenderkorrigerade och löpande priser.

Den okorrigerade utvecklingen i löpande priser var -2 procent i juni 2020 jämfört med juni 2019. Siffrorna visar att både varuindustrins och tjänstebranschernas försäljning minskade.

– Junisiffrorna visar att vissa branscher har en väldigt svag utveckling även i början av sommaren. Flygbranschen tappar mer än andra medan motorhandel och byggbranschen klarar sig bättre, säger Melker Pettersson Loberg, nationalekonom på SCB. Även resebyråer och hotell backade kraftigt.

Näringslivets försäljning för maj har reviderats ned till en nedgång på 16 procent okorrigerat (15 procent tidigare).

Tabell 1 Försäljning i löpande priser1 jämfört med samma period föregående år vägt med försäljning

Bransch

Juni 2020
(%)

Andra kvartalet 2020 (%)

Vikt2
(%)

Varuindustrin

-2

-11

39,6

   Tillverkningsindustri

-5

-16

24,0

       Verkstadsindustrin

-16

-28

11,1

   Byggindustrin

8

2

9,6

Tjänster

-2

-9

60,4

    Motorhandel

7

-17

5,4

    Järnvägstransport

-27

-33

0,2

    Kollektivtrafik

-11

-13

0,8

    Taxi

-45

-41

0,2

    Flygbranschen

-91

-85

0,4

    Hotell

-69

-71

0,6

    Restaurang

-29

-34

1,3

    Resebyråer

-89

-94

0,9

    Kultur

-29

-34

0,8

Näringslivet3

-2

-10

100,0

1) Inte korrigerat för kalendereffekter 2) Branschens omsättning som andel av näringslivet 3) Näringslivet exklusive fastighetsverksamhet, finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård.

Tabell 2 Försäljning i löpande priser1 jämfört med samma period föregående år vägt med branschernas förädlingsvärde

Bransch

Juni 2020
(%)

Andra kvartalet 2020 (%)

Vikt2
(%)

Varuindustrin

-1

-9

38,3

Tjänster (inkl fastigheter)

-4

-8

61,7

Näringslivet (inkl fastigheter) 3

-3

-9

100,0

1) Inte korrigerat för kalendereffekter. 2) Branschens förädlingsvärde som andel av näringslivet 3) Näringslivet exklusive finansiell verksamhet, utbildning och sjukvård.

Fakta: Preliminär försäljningsstatistik

Statistiken är framtagen för att ge en aktuell bild av det ekonomiska läget i näringslivet. Den bygger på momsuppgifter som för juni kompletterats med data från produktionsvärdeindex (PVI).

För juni är det en vägd svarsfrekvens på 72 procent. Statistiken bedöms hålla hög kvalitet för hela näringslivet och delaggregaten varuindustri och tjänster. För enskilda branscher är osäkerheten större men indikerar ändå en förväntad utveckling. Statistiken är inte fastprisberäknad och det var tre arbetsdagar mer i juni 2020 jämfört med juni 2019.

SCB publicerar den månatliga försäljningsindikatorn under sommaren vid följande publiceringsdatum:

Referensmånad

Publicering

Juli

2020-08-24

Augusti

2020-09-22

September

2020-10-22

Länkar:

Tidsserier för försäljningsindikatorn

Beräkningsrutiner för försäljningsindikatorn (pdf)

Pressmeddelandet som publicerades i maj 2020

Fler artiklar om hur coronapandemin påverkar samhället

Kontakt

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se

Susanne Daregård, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 82
E-post
susanne.daregard@scb.se