Till innehåll på sidan

Nedgång i aktiviteten i ekonomin i maj

| Pressmeddelande

Aktiviteten i ekonomin minskade med 1,5 procent under maj 2020, säsongrensat och jämfört med april 2020. Det visar preliminär statistik från SCB:s aktivitetsindikator. Kalenderkorrigerat och jämfört med maj föregående år minskade aktiviteten med 9,6 procent.

Aktivitetsindikatorn publiceras med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi. Publiceringen sker utanför ordinarie statistikproduktion och bygger på SCB:s ekonomiska månadsstatistik.

Aktiviteten minskade med 1,5 procent under maj 2020, säsongrensat och jämfört med april 2020. Det var fjärde månaden i rad som aktiviteten i ekonomin minskade. I april var nedgången hela 6,9 procent. För perioden mars-maj 2020 minskade aktiviteten med 7,1 procent jämfört med december 2019 till februari 2020.

Aktiviteten i ekonomin minskade med 9,6 procent i maj 2020 jämfört med maj 2019, i kalenderkorrigerad volym. Den okorrigerade volymutvecklingen var -11,9 procent.

Stora bidrag till nedgången i årstakt kommer från hushållens konsumtion, den offentliga konsumtionen och exportnettot.

– Nedgången för resebyråerna var kraftig i maj med ett fall på 100 procent. Även hotell och flyg bidrar till nedgången. Vissa branscher, till exempel detaljhandeln, klarar sig bättre, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Den kalenderkorrigerade volymutvecklingen i april har reviderats till en nedgång på -7,4 procent (tidigare -7,3 procent).

SCB kommer att publicera den månatliga aktivitetsindikatorn de nästkommande månaderna med följande publiceringsdatum:

Referensmånad Publicering
Juni 2020-08-06
Juli 2020-09-10
Augusti 2020-10-08

Fakta: Aktivitetsindikatorn

Aktivitetsindikatorn är tänkt att belysa den samlade aktiviteten i den svenska ekonomin på ett sätt som liknar den beskrivning av tillväxten som BNP ger. Den svarar på hur svensk ekonomi har utvecklats på månadsbasis, till skillnad från de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Den baseras på ett betydligt mindre underlag än BNP-beräkningarna och har därför en lägre tillförlitlighet.

För att redovisa ett entydigt resultat görs en avstämning av beräkningarna från produktions- och användningssidan. Det innebär att den ena sidan justeras nedåt och den andra sidan uppåt. Före avstämning visade det statistiska underlaget på att den ekonomiska aktiviteten mätt från användningssidan minskade med 11,7 procent medan produktionssidan visade en minskning med 12,0 procent, jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta ledde till en avstämd aktivitetsindikator som minskade med 11,9 procent.

Länkar

Tidsserier för aktivitetsindikatorn (xlsx)

Beräkningsrutiner för aktivitetsindikatorn och försäljningsindikatorn (pdf)

Stor nedgång i näringslivets försäljning

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället 

Kontakt

Daniel Lennartsson

Telefon
010-479 64 29
E-post
daniel.lennartsson@scb.se

Mattias Kain Wyatt, statistiker

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se