Till innehåll på sidan

Nu får 130 600 invånare möjlighet att tycka till om sin kommun

| Pressmeddelande

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning. Undersökningen utförs på uppdrag av kommunerna och syftar till att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunen, hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Intresset för medborgarundersökningen är stort bland Sveriges kommuner. I dagarna får 130 600 invånare i 111 kommuner runt om i Sverige enkäten i brevlådan.

SCB:s medborgarundersökning ger kommuner en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och kan ge värdefull vägledning i hur eventuellt förbättringsarbete kan prioriteras för att möta medborgarnas förväntningar.

Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter för kommunerna att jämföra sina resultat med andra kommuner med liknande förutsättningar. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. I kommuner med färre än 10 000 invånare mellan 18-84 år dras 800 individer, i kommuner med 10 000 till 59 999 invånare dras 1200 individer och i kommuner med fler än 60 000 invånare dras 1 600 individer. Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB på uppdrag av Sveriges kommuner genomfört sedan 2005. Sedan starten är det totalt 268 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen.

Den som är med i undersökningens urval kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. De som vill svara på pappersenkäten översatt till arabiska kan beställa en sådan från SCB. Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 20 december kommer resultaten att finnas i Statistikdatabasen.

Kontakt

Johan Wilén

Telefon
010-479 45 16

Åsa Vernby

Telefon
010-479 40 68