Till innehåll på sidan

Nu publiceras reviderad AKU-statistik

| Pressmeddelande

Nu släpper SCB reviderad statistik rörande Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för perioden juli 2018–september 2019. Den största skillnaden för arbetslösheten är i september i år.

Den reviderade statistiken bygger på data från SCB:s insamlingsavdelning. Arbetslösheten (icke säsongrensad) har reviderats upp för våren 2019, och sedan ned från juni och framåt.

– För september 2019 har arbetslösheten reviderats ned med 1,1 procentenheter. Det är den största skillnaden mellan den gamla och den reviderade serien, säger John Kling, enhetschef för AKU.

Precis som SCB flaggat för är skillnaderna mellan de gamla och de reviderade serierna framför allt störst de senaste månaderna. Men det finns skillnader även tidigare.

– Störst är skillnaden för sysselsättningen mellan den reviderade och den gamla siffran i februari i år. Andelen sysselsatta har reviderats ned med 0,9 procentenheter, säger John Kling.

Nedan följer den relativa arbetslösheteten för juli 2018 – september 2019, icke säsongrensad

MånadEj revideratRevideratFörändring
juli 2018 6,0 6,2 0,2
augusti 2018 6,1 6,0 ‑0,1
september 2018 6,0 5,8 ‑0,2
oktober 2018 5,5 5,7 0,2
november 2018 5,5 5,8 0,3
december 2018 6,0 6,1 0,1
januari 2019 6,5 6,5 0,+
februari 2019 6,6 7,3 0,7
mars 2019 7,1 7,7 0,6
april 2019 6,2 6,8 0,6
maj 2019 6,8 7,1 0,3
juni 2019 7,6 7,2 ‑0,4
juli 2019 6,9 6,9 0,0
augusti 2019 7,1 6,9 ‑0,2
september 2019 7,1 6,0 ‑1,1

Sammanfattning

  • Den positiva utvecklingen av sysselsättningen under andra halvåret 2018 har reviderats ned.
  • Den kraftiga ökningen av arbetslösheten de senaste månaderna revideras ned. Arbetslösheten började öka redan under början av 2019.
  • Den bild revideringen ger av arbetsmarknaden är att vi nu är i ett läge där ökningen av sysselsättningen planat ut.
  • Arbetslösheten har ökat under 2019, men inte med den kraftiga uppgång som vi tidigare publicerat.

På scb.se finns reviderad statistik för sysselsättning, arbetslöshet, arbetskraften, befolkningen (15–74 år) och arbetade timmar perioden juli 2018–september 2019 

Frågor och svar om AKU-revideringen

Varför reviderarar SCB AKU-statistiken?

Inför publiceringen av AKU för september i år kunde SCB konstatera kvalitetsbrister i datan som samlats in av vår underleverantör Evry. Det rörde sig om stora och oförklarliga avvikelser som ledde till att skattningarna av arbetslöshet och sysselsättning påverkades. Framför allt skattningarna över sommaren hade så pass stora avvikelser att statistiken inte höll de krav vi har.

Vad var det som var fel?

Avvikelserna påverkade utfallet i statistiken och bidrog periodvis till såväl överskattningar som underskattningar av bland annat arbetslösheten och sysselsättningen.

Ni reviderar hela vägen tillbaka till juli 2018 – har allt varit fel sedan dess?

Nej. Flera enskilda månader var AKU i princip rätt. Anledningen till att vi reviderar till juli 2018 är framförallt för att säkra att förändringsskattningarna ska bli korrekta, det vill säga jämförelserna över tid.

Hur har ni reviderat statistiken?

Den reviderade statistiken bygger på data från SCB:s insamlingsavdelning, som hanterar halva AKU:s urval. Genom att minska detaljnivån i de publicerade siffrorna kan vi säkerställa statistikens kvalitet såväl bakåt i tid som framöver. Med ett mindre urval påverkas statistiken på mer finfördelad nivå – men helheten blir korrekt.

Kan man lita på AKU?

Ja. Vi har identifierat och isolerat bristerna, och presenterar nu en statistik med säker kvalitet. Vi kommer som alltid att ge löpande information som är relevant för att tolka resultaten.

Hur blir det framöver?

AKU kommer fortsatt publiceras månadsvis. Med de åtgärder vi gör nu kommer kvaliteten i statistiken att bli bättre. Vi kommer att trappa upp vår egen insamling, och jobbar hela tiden med kompletterande metoder. Till exempel registerdata som kan öka säkerheten i statistiken.

Pressmeddelande

Statistiknyhet: AKU för oktober 2019
Reviderad AKU-statistik juli 2018 – september 2019
SCB släpper reviderade AKU-siffror
Statistiknyhet: AKU för september 2019
Pressmeddelande: Kvalitetsbrister i datainsamlingen påverkar AKU

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

John Kling, enhetschef AKU, SCB

Telefon
010-479 42 52
E-post
john.kling@scb.se