Till innehåll på sidan

Överdödligheten i Sverige har följts av underdödlighet

| Nyhet

Den ökande spridningen av coronaviruset i samhället syns ännu inte i antalet dödsfall i Sverige, visar preliminär statistik från SCB. Under årets tredje kvartal dog något färre än under motsvarande period de senaste åren.

Den preliminära statistiken om dödsfall är nu uppdaterad till och med den 9 oktober i år. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet. Nivåerna som är under snittet kallas underdödlighet.

– Den höga överdödligheten under det här årets andra kvartal har följts av en marginell underdödlighet under det tredje kvartalet, Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Under det andra kvartalet (april–juni) i år registrerades 26 896 dödsfall i Sveriges folkbokförda befolkning. Under det tredje kvartalet (juli–september) har SCB fått information om 20 641 dödsfall, alltså 6 255 färre.

– Det är 23 procent färre än under perioden april–juni, säger Tomas Johansson.

Liten underdödlighet

I regel är dödstalen lägst under årens tredje kvartal. Sedan år 2000 är det bara under 2003 och 2014 som det inte varit så. I år ser Sverige dessutom en underdödlighet under det tredje kvartalet: Totalt är antalet dödsfall under juli–september 1,9 procent lägre än snittet för motsvarande period 2015–2019.

– Vi har sett en underdödlighet på riksnivå varje vecka sedan slutet av augusti, säger Tomas Johansson.

Under det andra kvartalet hade Stockholms län landets högsta överdödlighet. Då dog 5 952 personer, vilket var 59 procent fler än genomsnittet för de andra kvartalen 2015–2019.

– Men under det tredje kvartalet har Stockholms län landets största underdödlighet. Vi har fått information om 3 379 dödsfall i länet, vilket är 8,4 procent färre än 2015–2019, säger Tomas Johansson.

Låga tal i flera län

Under det andra kvartalet var det bara i Västerbottens län som antalet avlidna var lägre än genomsnittet för 2015–2019. Under det tredje kvartalet hade däremot 11 av landets 21 län färre döda än snittet de åren.

Statistiken redovisas i Excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.

Mer statistik över döda publiceras i Eurostats databas. Där finns utöver statistik för Sverige motsvarande siffror för flera andra EU-länder.

Fakta: Preliminär statistik

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.

 

Länkar:

Preliminär statistik över döda (excelfil)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället.

Dödsstatistik hos EU:s statistikorgan Eurostat

Kontakt

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se