Till innehåll på sidan

Överdödligheten sjunker i Sverige

| Nyhet

Överdödligheten i Sverige fortsätter att sjunka efter toppen i mitten av april, visar SCB:s preliminära veckostatistik. Men skillnaderna runt om i landet är fortsatt stora.

Den preliminära statistiken är nu uppdaterad till och med den 8 maj. Toppnoteringen på riksnivå är fortfarande vecka 15, som nu justerats till 2 554 dödsfall. Det är det högsta antalet döda under en vecka som rapporterats på hela 2000-talet.

SCB jämför den preliminära statistiken om dödsfall med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet.

Sedan toppen vecka 15 har överdödligheten på riksnivå räknat per vecka sjunkit.

– Minskningen är tydlig i Stockholms län. Men överdödligheten där är fortfarande hög. Vecka 18 låg överdödligheten i Stockholms och Östergötlands län  på över 50 procent jämfört med 2015–2019, säger Linus Garp, utredare på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd.

Fram till vecka 18 har överdödligheten varit högst för män i åldern 80–89 år, följt av män som är 90 år eller äldre.

Det är fortfarande stora regionala skillnader i Sverige. I flera län har det inte registrerats någon överdödlighet alls, exempelvis i Kronobergs och Kalmar län.

På kommunnivå var överdödligheten i april jämfört med 2015–2019 högst i Borlänge följt av Sollentuna och Sundbyberg. Där dog fler än tre gånger så många än genomsnittet för 2015–2019.

Statistiken redovisas i excelfilen även på region och kommun, samt är uppdelad på kön och ålder.

Fakta: Preliminär statistikfakta

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Statistiken säger ingenting om dödsorsak utan visar bara hur många personer som var folkbokförda i Sverige som gått bort.

Länkar:

Preliminär statistik över döda (excelfil)

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Kontakt

Linus Garp

Telefon
010-479 66 56
E-post
linus.garp@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se