Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningens metodundersökning

| Pressmeddelande

SCB genomför veckorna innan riksdagsval en metodundersökning för att utvärdera undersökningsmetoden i Partisympatiundersökningen, PSU. Idag tillgängliggörs de första resultaten från undersökningen.

Metodundersökningen görs återkommande i samband med riksdagsval och är en del av SCB:s pågående arbete för att utvärdera och säkerställa kvaliteten i vår undersökning.

Resultaten från metodundersökningen finns tillgängliga i dokumentationen av kvaliteten för Partisympatiundersökningen, under avsnittet Osäkerhet, modellantaganden.

Kvalitetsdeklaration – Partisympatiundersökningen, PSU (pdf)

Metodundersökningens datainsamling genomfördes under perioden 22 augusti–7 september 2018, med en svarsfrekvens på drygt 50 procent.

Den ordinarie Partisympatiundersökningen genomförs för att beskriva hur väljarnas sympatier för riksdagspartierna och övriga partier fördelar sig. Jämfört med en ordinarie undersökning skiljer sig metodundersökningen med avseende på insamlingsperiodens längd och storleken på urvalet.

Under de kommande månaderna kommer SCB att analysera materialet från metodundersökningen för att utvärdera metoden i PSU.

Kontakt

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se