Till innehåll på sidan

Kompetens största hindret för AI-utveckling

| Pressmeddelande

Företag och offentlig sektor investerar stora summor i artificiell intelligens, AI. Företagen satsade 5,6 miljarder kronor och offentlig sektor 149 miljoner kronor på AI-baserade hård- eller mjukvara 2019. Ett stort hinder för AI-utvecklingen är bristen på kompetens.

AI kan användas inom många områden, till exempel ansiktsigenkänning, automatisk översättning och självlärande robotar för lagerarbete. Cirka 700 företag utförde egen forskning och utveckling inom AI under 2019, visar SCB:s rapport Artificiell intelligens i Sverige. Det är framför allt de stora svenska företagen som använder AI i sin verksamhet.

– Forskning och utveckling inom AI är koncentrerat till ett fåtal utförare. Tio företag stod för 65 procent av näringslivets totala kostnader och investeringar för forskning och utveckling inom AI under 2019, säger Björn Forssell, en av rapportförfattarna.

Kostnader ett av hindren 

Ungefär 5,4 procent av företagen i Sverige uppgav att de har använt AI i någon form i sin verksamhet. Inom den offentliga sektorn var motsvarande siffra 10,2 procent och inom universitet och högskolesektorn har 12,2 procent använt AI-baserad mjuk- eller hårdvara i sin forskning under 2019. Det finns flera hinder för AI-användning i Sverige. Ett av dem är kostnaderna.

– Många företag och organisationer ser också bristen på kompetens och utbildning bland personalen som ett stort hinder, säger Björn Forssell.

Små företag satsar på AI

Stora företag (250 anställda eller fler) använde mest pengar till AI-baserad mjuk- och hårdvara, totalt 3,9 miljarder kronor. Men även små företag (10 - 49 anställda) satsade på AI-användning.

– Sett till andelen av totala it-relaterade kostnader och investeringar spenderade de små företagen procentuellt sett mer av sina totala it-kostnader på AI, säger Björn Forssell.

Informations- och kommunikationsverksamhet är den vanligaste AI-användaren inom näringslivet. I offentlig sektor är det regionerna som använder AI mest.

I rapporten Artificiell intelligens i Sverige finns mer information om branschernas användning av AI, olika hinder och hur offentlig sektor använder AI i sina verksamheter.

Läs mer om AI-användningen i Sverige i rapporten på scb.se

Fakta: AI-användningen i Sverige 

SCB har kartlagt AI-användningen inom näringslivet och offentlig sektor i Sverige. Syftet är att ge en samlad bild av i vilken utsträckning AI och analys av stora datamängder (Big data) används inom företagssektorn, offentliga sektorn och universitets- och högskolesektorn. Statistiken visar även ekonomiska och personella satsningar inom AI och vilka hinder som företag och offentliga sektorn upplever. Rapporten ska ge kunskaper om vilka insatser som kan behövas för att stärka den svenska konkurrenskraften genom ökad AI-användning och utveckling inom offentlig förvaltning.

Länkar

Artificiell intelligens (AI) i Sverige 2019

Kontakt

Björn Forssell, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 82
E-post
bjorn.forssell@scb.se

Susanne Daregård, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 82
E-post
susanne.daregard@scb.se