Till innehåll på sidan

SCB förändrar Partisympatiundersökningen

| Pressmeddelande

När Partisympatiundersökningens novembermätning presenteras den 5 december kommer SCB för första gången redovisa skattningar av valresultatet ”om det varit val idag”, för åtta regioner i Sverige.

Resultat från SCB:s partisympatiundersökning redovisas vid två tillfällen. Först redovisas en skattning av valresultatet om det vore val idag, den 5 december. Den har tidigare redovisats totalt och efter kön.

Från och med publiceringen 5 december kommer publiceringen utökas, och vi redovisar resultatet för ”val idag-skattningen” för 8 regioner i Sverige.

Vi kommer redovisa ”val idag-skattningen” för följande regioner:

  • Sydsverige: Blekinge och Skåne län
  • Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
  • Västsverige: Hallands och Västra Götalands län
  • Stockholms län exklusive Stockholms kommun
  • Stockholms kommun
  • Östra Mellansverige: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
  • Norra Mellansverige: Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
  • Mellersta och övre Norrland: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Samtidigt som vi utökar redovisningen av ”val idag-skattningen” kommer vi att sluta publicera resultat för partisympati efter valkretsar i samband med del två av publiceringen. Del två publiceras den 8 december och då redovisar vi partisympatier efter ett flertal demografiska grupper. Partisympati avser inte någon specifik nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte och skiljer sig på så vis mot ”val idag-skattningen”.

Partisympatiundersökningen är en urvalsundersökning, med ett slumpmässigt urval på cirka 9 000 röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Insamlingen sker genom telefonintervjuer och en webbenkät och pågick från den 27 oktober till och med den 28 november. Partisympatiundersökningen har sedan 1972 genomförts två gånger om året.

För ytterligare information

Regina Vilkénas, produktansvarig PSU

Telefon
010-479 41 18

E-post
regina.vilkenas@scb.se

Mikaela Järnbert, statistiker/utredare

Telefon
010-479 42 43

E-post
mikaela.jarnbert@scb.se

Kontakt

Nizar Chakkour, pressansvarig

Telefon
010 479 44 44, 076-720 44 44
E-post
nizar.chakkour@scb.se