Till innehåll på sidan

SCB lanserar kartverktyg för lokal åldersstatistik

| Pressmeddelande

Personer över 70 år är en extra utsatt riskgrupp i coronapandemin. Nu lanserar SCB ett kartverktyg där vem som helst kan se regional, kommunal och lokal statistik om Sveriges befolkning i den åldern.

Personer som är 70 år eller äldre uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt begränsa sina fysiska kontakter med andra för att inte smittas av coronaviruset. Den 31 januari i år rörde det sig i Sverige om 1 627 250 personer, enligt folkbokföringen.

Det motsvarar 16 procent av befolkningen. I den statistiken ingår även knappt 100 000 personer som fyller 70 under 2020.

I SCB:s nya kartverktyg går det att se hur många människor det rör sig om i varje län och kommun samt på detaljerad nivå inom varje kommun. I större orter finns informationen ner på motsvarande kvartersnivå. Statistiken som visas är dessutom uppdelad på kön och tre åldersgrupper (70–74, 75–79, 80+).

– De lokala variationerna är stora. I kartverktyget går det att exempelvis söka och zooma in på platser och adresser för att få statistik därifrån. Det går även att filtrera efter höga och låga värden, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Fakta: Statistik på nästan 6 000 delområden

Kartverktyget är uppbyggt med hjälp av befolkningsstatistik och SCB:s öppna geodata för demografiska statistikområden (DeSO).
Det finns nästan 6 000 demografiska statistikområden i Sverige. Genom att kombinera dessa med statistiken över personer som är 70 år eller äldre går det att visualisera skillnaderna på mycket lokala och detaljerade nivåer i kartverktyget.

Länkar:

SCB:s kartverktyg
(Verktyget fungerar bäst i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla Firefox.)

Så använder du kartverktyget

Läs mer:

Över 1,6 miljoner svenskar i extra utsatt riskgrupp

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

 

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se