Till innehåll på sidan

SCB publicerar ny aktivitetsindikator

| Pressmeddelande

Måndagen den 8 juni klockan 10.00 publicerar statistikmyndigheten SCB en aktivitetsindikator för april 2020. Avsikten är att belysa den samlade aktiviteten i ekonomin under coronautbrottet.

Den nya indikatorn publiceras med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi. Publiceringen sker utanför ordinarie statistikproduktion och görs i form av ett pressmeddelande på scb.se.

– Aktivitetsindikatorn bygger på annan SCB-statistik och tas fram med anledning av den pågående pandemin och de stora förändringar som sker i ekonomin. Den är tänkt att belysa den samlade aktiviteten i den svenska ekonomin på ett sätt som liknar den beskrivning av tillväxten som BNP ger, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Aktivitetsindikatorn svarar på hur svensk ekonomi har utvecklats på månadsbasis, till skillnad från de kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Den baseras på ett betydligt mindre underlag än BNP-beräkningarna och har därför en lägre tillförlitlighet.

Länkar

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Daniel Lennartsson

Telefon
010-479 64 29
E-post
daniel.lennartsson@scb.se