Till innehåll på sidan

SCB publicerar preliminär statistik över döda i Sverige

| Pressmeddelande

Statistikmyndigheten SCB får många frågor om Sveriges dödstal med anledning av det nya coronavirusets spridning i landet. Därför kommer SCB att publicera preliminär statistik över döda för att ge en snabbare bild av utvecklingen och möjlighet att jämföra med tidigare år.

– Statistiken över dödsfall visar att antalet döda per år kan variera relativt mycket från år till år, säger Tomas Johansson på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd. År 2019 dog färre än 89 000 personer, vilket är det lägsta antalet döda under ett enskilt år sedan 1977. År 2018, då det bland annat dog ovanligt många i influensan, dog det över 92 000 svenskar.

Tabellerna som framöver kommer att uppdateras varje vecka redovisar antalet dödsfall per dag åren 2015–2020. Statistiken för 2020 bygger på uppgifter som är rapporterade från Skatteverket till SCB till och med den 3 april.

Statistiken är att betrakta som rådata och kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering. Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister.

Statistiken redovisas också på region och kommun, samt uppdelad på kön och ålder.

Statistik hämtas som excelfil på scb.se

Fakta

  • Den vanligaste åldern vid dödsfallet 2019 var 88 år. För kvinnorna som avled 2019 var den vanligaste åldern 90 år och för männen 86 år.
  • Av alla som dog under 2019 var 59 procent 80 år och äldre. Det är dock stor skillnad mellan könen. Av kvinnorna som dog var 67 procent 80 år och äldre, medan bara 51 procent av männen var det.
  • Det är inte särskilt vanligt att personer yngre än 65 år avlider i Sverige, men det finns skillnader mellan könen. Bara 10 procent av alla kvinnor som dog under 2019 var 65 år eller yngre. Motsvarande andel för männen var 15 procent.
  • Antalet döda under ett år beror till stor del på hur många personer det finns i de äldsta åldersgrupperna. Det föddes jämförelsevis få barn i Sverige från mitten av 1920-talet till slutet av 1930-talet. Det påverkar hur många personer som dör nu, eftersom de är i åldrarna 80-95 år. Samtidigt ökar medellivslängden och vi lever allt längre. Under 40-talet föddes det väldigt många barn i Sverige vilket gör att vi kan vänta oss att antal döda per år kommer att öka de närmsta tjugo åren.

Läs mer om döda i Sverige

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se