Till innehåll på sidan

SCB publicerar PSU för november

| Pressmeddelande

Nu finns Partisympatiundersökningen (PSU) för november 2019. Socialdemokraterna är trots ett historiskt lågt resultat största parti. Sverigedemokraterna ökar mest sedan den senaste undersökningen och har aldrig haft större stöd i PSU.

Socialdemokraterna tappar 1,3 procentenheter sedan undersökningen i maj i år, men är med 26,3 procent fortfarande Sveriges största parti.

– Det är Socialdemokraternas lägsta notering i PSU sedan undersökningen inleddes 1972, säger Regina Vilkénas, statistiker på SCB.

Sverigedemokraterna ökar 5,5 procentenheter och skulle om det varit val i november ha fått 22,6 procent av rösterna. Även Moderaterna ökar, med 2,3 procentenheter till 18,3 procent av väljarnas stöd.

– Det är Sverigedemokraternas högsta resultat någonsin i PSU, och partiet är för första gången statistiskt säkerställt större än Moderaterna, säger Regina Vilkénas.

– Sverigedemokraterna har främst vunnit röster från Kristdemokraterna och Moderaterna. Det rör sig om cirka 2,2 procent av väljarkåren från KD och 1,1 procent av väljarkåren från M.

Kristdemokraterna är det parti som tappar mest i undersökningen. Partiet backar 6,4 procentenheter sedan majundersökningen. För övriga partier är förändringarna mellan 0,3 och 0,6 procentenheter.

Jämfört med majundersökningen är förändringarna i PSU statistiskt säkerställda för alla riksdagspartier utom Centerpartiet och Liberalerna. För samtliga partier finns en osäkerhetsmarginal på mellan 0,3 och  0,8 procentenheter för skattningarna.

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 15 procent i november 2019.

PartiVäljarstöd i
november
2019 i procent
Förändring
sedan maj
2019
Förändring
sedan valet
2018
C 7,3 0,4 ‑1,3*
L 4,1 0,4 ‑1,4*
M 18,3 2,3* ‑1,5*
KD 6,6 ‑6,4* 0,3
S 26,3 ‑1,3* ‑2,0*
V 8,1 ‑0,6* 0,1
MP 5,1 ‑0,5* 0,7*
SD 22,6 5,5* 5,1*
Övriga 1,6 0,3 0,1

Fakta: Partisympatiundersökningen

SCB genomför Partisympatiundersökningen (PSU) två gånger varje år, i maj och november. PSU visar ”valresultatet om det vore riksdagsval i dag”. PSU för november 2019 genomfördes under perioden 28 oktober – 26 november. Totalt ingick 9 149 slumpmässigt utvalda personer i hela Sverige som är röstberättigade i riksdagsval.

Svaren samlades in genom telefonintervjuer och via webbenkät.
Totalt svarade 4 645 personer, vilket motsvarar 50,8 procent.

Läs mer i statistiknyheten

Partisympatiundersökningen (PSU)

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se