Till innehåll på sidan

SCB tar fram coronastatistik

| Pressmeddelande

Behovet av information om coronakrisen växer i takt med att covid-19 sprider sig över Sverige. Statistikmyndigheten SCB har vidtagit flera åtgärder för att möta behovet – bland annat genom en särskild sida på scb.se med nyskrivna artiklar om coronavirusets påverkan på samhället.

På sidan om det nya coronaviruset samlar vi statistik, nyheter och information med koppling till den pågående spridningen av coronaviruset och covid-19.

– Den närmaste tiden kommer vi att ta fram statistik som belyser samhällsutvecklingen under krisen. Det ska kunna utgöra underlag till informerade beslut, säger SCB:s generaldirektör Joakim Stymne.

På coronasidan på scb.se finns ingångar till olika typer av information. Utöver nyhetsartiklarna finns exempelvis länkar till faktasidor samt en sida med information till SCB:s uppgiftslämnare.

Viktiga uppgifter

Det är av stor vikt att såväl stora som små företag fortsätter att svara på undersökningar även i kristid.

– Jag har full förståelse för att en undersökning från SCB kanske inte känns prioriterad i den osäkra tid som råder. Men jag vill vädja till alla företag som tillfrågas i våra undersökningar att delta. Bara om SCB får in uppgifter från företagen har vi en chans att ge en rättvisande bild av de kraftfulla förändringar som nu sker, säger Joakim Stymne.

Särskild analysgrupp

SCB arbetar kontinuerligt med att säkra produktionen av statistik som räknas till kategorin samhällsviktig verksamhet – och har även tillsatt en särskild analysgrupp för att ta fram anpassad statistik kopplad till coronakrisen.

– Det är en särskild grupp för samhällsanalys med fokus på coronakrisens effekter. Vi står redo att efter förmåga hjälpa andra myndigheter med deras behov av analysunderlag, säger Joakim Stymne. 

Läs mer på den särskilda coronasidan på scb.se 

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se