Till innehåll på sidan

SCB:s gd på besök i Somalia och Kenya

| Nyhet

SCB:s generaldirektör Joakim Stymne besökte i förra veckan Somalia och Kenya. Besöket sker med anledning av SCB:s samarbete med respektive land att bygga upp offentliga institutioner.

– Det är av stor betydelse att Somalia rör sig i riktning mot att etablera en självständig statistikmyndighet. Allmänhetens tillit till statistik är en viktig del av förtroendet för regeringen, sade Joakim Stymne till såväl somaliska regeringsföreträdare som somaliska medier under besöket.

Detta var första gången som SCB:s generaldirektör besökte Somalia, och det redan goda samarbetet med de somaliska myndigheterna kommer ytterligare att stärkas. Fokus för diskussionerna var hur SCB kan bidra till att stärka statistikens roll i uppbyggandet av demokratiska institutioner. Detta är ett led i att stärka fredlig utveckling och återuppbyggnad av landet efter många år av väpnade konflikter. Inom kort förväntas statistikavdelningen i Mogadishu bli en självständig myndighet.

I Kenya är det tydligt att statistikfrågor flyttats upp på agendan, framförallt i samband med arbetet att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Trovärdig statistik med hög kvalitet är mycket efterfrågad av användare. Joakim Stymne påminde i dialogen med de olika samtalspartnerna om att den nationella statistikmyndigheten är den primära och samordnande aktören i det nationella statistiska systemet, som består av många aktörer. Han uttryckte vidare att SCB är fortsatt berett att stödja Kenya att stärka sina statistiska institutioner som ett led i fördjupad demokratisk utveckling.

Sveriges bidrag till stärkandet av det statistiska systemet fick under besöken uppskattning och beröm i både Somalia och Kenya. Stora utmaningar återstår, men SCB och Sverige är fortsatt beredda att stödja ländernas utveckling och fördjupa de goda relationer och samarbete som Sverige har inom statistikområdet.

Korta fakta:

  • SCB:s samarbete med Somalias och Kenyas statistikinstitutioner avser att stärka myndigheternas kapacitet att producera och sprida tillförlitlig statistik samt de nationella statistiksystemen i stort.
  • SCB:s samarbete med Somalias statistikmyndigheter började redan i mitten av 80-talet, men avbröts när kriget utbröt 1991. Samarbetet återupptogs 2015 med de somaliska statistikinstitutionerna.
  • SCB:s samarbete med Kenya statistikmyndighet har pågått i 3,5 år och är en viktig del i den svenska utvecklingsstrategin att stärka demokratiska institutioner i Kenya.
  • SCB arbetar med institutionellt samarbete i syfte att stärka statistiksystem i samarbetsländerna. Arbetet sker inom ramen för Sveriges strategier för utvecklingssamarbete.  Finansieringen kommer via Sida och ambassader.