Till innehåll på sidan

Stockholm sticker ut i statistik över dödsfall

| Nyhet

SCB har uppdaterat den preliminära statistiken över dödsfall i Sverige. Stockholms län sticker ut med en ökning av antalet döda jämfört med de senaste åren.

Den preliminära statistiken är nu uppdaterad till och med den 17 april. Skillnaderna för Stockholms län är tydliga jämfört med genomsnittet för åren 2015–2019.

– Där ser vi en kraftig ökning i antalet döda i åldersgruppen 65 år och äldre jämfört med perioden 2015 till 2019, säger Tomas Johansson på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd.

I hela riket stod män i åldersgruppen 80+ för den relativt största ökningen av antalet döda under vecka 15. De rör sig om nästan 50 procent fler döda än medelantalet för 2015–2019.

Statistiken redovisas också på region och kommun, samt uppdelad på kön och ålder. 

Fakta: Preliminär statistik

SCB:s preliminära statistik över döda har tagits fram för att ge en snabbare bild av utvecklingen under coronautbrottet, och möjlighet att jämföra med tidigare år. Statistiken redovisas helgfria måndagar och är att betrakta som rådata. Den kommer att förändras när nya uppgifter kommer in eftersom det finns en eftersläpning i inrapporteringen, särskilt för dagarna precis före publicering.

Statistik för två veckor tillbaka i tiden väntas inte förändras i någon större utsträckning. Statistiken för tidigare år baseras på SCB:s slutliga observationsregister. Endast personer med en känd dödsdag ingår i de ovanstående beräkningarna.

Länkar

Preliminär statistik över döda (excelfil)

Kontakt

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se