Till innehåll på sidan

Stora ekonomiska branschskillnader i coronakrisens spår

| Pressmeddelande

Coronapandemin bildar stora orosmoln över svensk ekonomi. Enskilda branscher backade kraftigt i mars – men totalt ökade försäljningen i näringslivet med 1 procent jämfört med samma månad förra året, visar preliminär statistik baserad på momsregistret.

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi publicerar Statistikmyndigheten SCB preliminär försäljningsstatistik för första kvartalet 2020. Publiceringen sker utanför ordinarie produktion och kategoriseras som så kallad experimentell statistik.

Siffrorna visar att varuindustrin försäljning ökade med 1 procent i mars medan tjänsternas försäljning ökade med 2 procent.

– Givet medierapporteringen är detta en starkare utveckling än väntat. Men det är stora skillnader mellan olika branscher, säger Daniel Lennartsson, statistiker på SCB.

Resebyråernas försäljning minskade med 60 procent i mars jämfört med mars 2019. Vidare har både hotell och restauranger backat kraftigt, med 37 respektive 23 procent. Flygbranschen backade i mars med 49 procent.

Samtidigt går det framåt för andra branscher. Tillverkningsindustrin ökade med 4 procent i mars, och dagligvaruhandeln med 9 procent.

Tabell 1 Försäljning i löpande priser jämfört med samma period föregående år

Branschmars
2020 (%)
Första
kvartalet
2020 (%)
Varuindustrin 1 ‑1
 Tillverkningsindustri 4 2
Tjänster 2 3
 Hotell -37 ‑10
 Restaurang -23 ‑4
 Dagligvaruhandel 9 8
 Sällanköpsvaruhandel 0 5
 Flygbranschen -49 ‑19
 Kollektivtrafik -8 0
 Taxi -21 ‑8
 Resebyråer -60 ‑16
 Kultur -21 ‑4
Näringslivet 1 2

Fakta: Experimentell, preliminär försäljningsstatistik

Statistiken är framtagen för att ge en aktuell bild av det ekonomiska läget i näringslivet. Den bygger på momsuppgifter som för mars kompletterats med data från produktionsvärdeindex (PVI).
För första kvartalet är det en vägd svarsfrekvens på 84 procent. För mars är motsvarande uppgift 69 procent.
Statistiken bedöms hålla hög kvalitet för hela näringslivet och delaggregaten varuindustri och tjänster. För enskilda branscher är osäkerheten större men indikerar ändå en förväntad utveckling. I vissa branscher är osäkerheten större.
Statistiken är varken fastprisberäknad eller kalenderkorrigerad.
I mars finns det en kalendereffekt som vid kalenderkorrigering skulle ha sänkt försäljningsutvecklingen i år jämfört med förra året.

Läs fler artiklar på scb.se om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

 

 

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig, SCB

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Daniel Lennartsson

Telefon
010-479 64 29
E-post
daniel.lennartsson@scb.se