Till innehåll på sidan

Stora skillnader i ny rapport om integration

| Pressmeddelande

Sämre ekonomi, mer trångboddhet och en större otrygghet på arbetsmarknaden. Personer som är födda utanför Europa och har bott mindre än tio år i Sverige har ofta sämre levnadsvillkor än andra, visar en ny rapport om integration från statistikmyndigheten SCB.

– Rapporten är en bred beskrivning av situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda inom områden som utbildning, arbetsmarknad, ekonomi, boende och demokrati, säger Karin Lundström, demograf på SCB.

Jämförelserna visar att personer födda utanför Europa som har bott mindre än tio år i Sverige har en svagare ställning i samhället än andra grupper på flera områden.

– Det är framför allt inom utbildning, arbetsmarknad, ekonomi och boende som den gruppen sticker ut, säger Karin Lundström.

Rapporten visar bland annat att: 

  • Valdeltagandet är lägre bland utrikes födda än bland födda i Sverige. I riksdagsvalet 2018 var det lägst bland personer födda utanför Europa som bott mindre än tio år i Sverige, 68 procent.
  • Andelen trångbodda är högre bland personer födda utanför Europa som bott mindre än tio år i Sverige. I denna grupp bor nästan var tredje person, 31 procent, i en bostad med fler än två personer per sovrum. Motsvarande andel bland inrikes födda med minst en inrikes född förälder är 2 procent.
  • Personer som är födda utanför Europa och har bott mindre än tio år i Sverige förvärvsarbetar i lägre utsträckning än såväl övriga grupper av utrikes födda som inrikes födda. Denna grupp har också en otryggare ställning på arbetsmarknaden.
  • Inkomstnivån är betydligt lägre för personer födda utanför Europa som bott i Sverige i mindre än tio år. 70 procent av personerna i den gruppen uppger att de inte kan få fram 12 000 kronor för att betala en oväntad utgift. Motsvarande andel bland inrikes födda med minst en inrikes född förälder är 14 procent.
  • Ingen grupp sticker ut ut vad gäller känslan av delaktighet i samhället. I den kategorin finns överhuvudtaget inga statistiskt säkerställda skillnader mellan utrikes och inrikes födda.

Läs mer i statistiknyheten samt i rapporten ”Integration – en beskrivning av läget i Sverige” på scb.se.

Länkar:

Statistiknyhet: Födda utanför Europa med kortare tid i Sverige är oftare ekonomiskt utsatta

Rapport: Integration – en beskrivning av läget i Sverige på scb.se

Tidigare rapporter och statistiknyheter om integration

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se

Karin Lundström

Telefon
010-479 41 87
E-post
karin.lundstrom@scb.se

Thomas Helgeson

Telefon
010-479 44 34
E-post
thomas.helgeson@scb.se