Till innehåll på sidan

Svenskarna har stort förtroende för SCB

| Pressmeddelande

Svenskarnas förtroende för SCB är fortsatt stort, visar den senaste nationella SOM-undersökningen. De som känner ett stort förtroende för SCB är drygt sju gånger fler än personerna vars förtroende är litet.

I undersökningen svarar totalt 44 procent att de känner ett mycket eller ganska stort förtroende för SCB. Samtidigt säger sig 6 procent känna ett ganska eller mycket litet förtroende för myndigheten.

Det innebär att SCB åtnjuter en så kallad förtroendebalans som är större än bland andra domstolarna, Riksbanken och radio och tv.

– Det är glädjande att medborgarna litar på SCB. Vi är en oberoende statistikproducent och levererar fakta utan att ta ställning till eller värdera vad de säger om verkligheten. Förtroendekapitalet är vår allra viktigaste tillgång och vi strävar efter att vårda och värna det, säger SCB:s generaldirektör Joakim Stymne.

Kvinnor och män har ungefär lika stort förtroende för SCB. Räknat i åldersgrupper är det som störst bland dem som är 30–49 år gamla. Förtroendet stiger även med utbildningsnivå: ju högre utbildning, desto större förtroende för SCB.

Politiskt intresse spelar in i förtroendet, enligt undersökningen. Ju större intresse för politik, desto större förtroende för SCB. Samtidigt har gruppen som identifierar sig som klart till vänster störst förtroende för SCB medan gruppen som är klart till höger har minst.

SOM-institutets rapport om SCB

Om SOM-undersökningen

SOM-undersökningarna genomförs varje år sedan 1986 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Syftet är att kartlägga svensk opinion och belysa hur svenska folkets vanor och attityder förändras över tid. Undersökningarna bygger på ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen 16–85 år.

Källa: SOM-institutet

Kontakt

Johannes Cleris, pressansvarig

Telefon
072-084 40 83
E-post
johannes.cleris@scb.se