Till innehåll på sidan

145 000 Barn i Sverige har låg inkomststandard

| Pressmeddelande

SCB:s tidskrift Välfärd berättar i ett temanummer om ekonomisk utsatthet att 7 procent av Sveriges barn bor i en familj med låg inkomststandard.

7 procent av barnen under 18 år i Sverige, eller 145 000 barn, bor i en familj med låg inkomststandard. Det innebär att familjens inkomster inte räcker till för de nödvändigaste levnadsomkostnaderna. Låg inkomststandard är vanligare exempelvis bland yngre barn, barn med ensamstående föräldrar och då särskilt med en ensamstående mamma, bland barn med två eller fler hemmaboende syskon, bland barn vars föräldrar har högst gymnasieutbildning samt bland barn som är utrikes födda eller som har två utrikes födda föräldrar.

Bland utrikes födda barn har 25 procent låg inkomststandard. Inom denna grupp är skillnaden stor mellan barn som varit i Sverige en längre eller kortare tid. Vart tredje barn som bott i Sverige ett år har låg inkomststandard jämför med vart fjärde barn som bott i landet fyra eller fem år.

Läs artikeln: 145 000 barn i Sverige har låg inkomststandard

Låg ekonomisk standard vanligt för äldre kvinnor

Var tredje ensamstående kvinna och var fjärde ensamstående man 65 år och äldre har låg ekonomisk standard. Bland åttioåringarna gäller det nära fyra av tio kvinnor. Att fler kvinnor än män har låg inkomststandard hänger samman med att kvinnor i större utsträckning stått utanför arbetskraften och oftare arbetat deltid, vilket påverkar pensionen.

Läs artikeln: Låg ekonomisk standard vanligt för äldre kvinnor

Så blev vi 8 miljoner fler än 1750

Den svenska befolkningen har vuxit kraftigt sedan mitten av 1700-talet. Genom Sveriges långa statistikserier kan man följa hur demografiska förändringar som lägre barnadödlighet, längre livslängd och bättre hälsa, och ett förändrat barnafödande för kvinnor påverkat befolkningen. Ett mönster som man idag kan se i många andra länder.

Läs artikeln: Så blev vi 8 miljoner fler än 1750

Allt fler guldbröllop

Allt fler lever i äktenskap som varar mer än 50 år. Med bland annat ökad livslängd har de par som får uppleva sin 50-åriga bröllopsdag, ofta kallat guldbröllop, blivit fler. År 2016 kunde 22 000 par fira 50-årig bröllopsdag.

Läs artikeln: Allt fler guldbröllop

Fler artiklar ur välfärd nummer 4/17

Statistikskolan: Att mäta fattigdom

Intervju: Varför jobbar SCB med statistik om ekonomisk utsatthet?

Vanligare med låg ekonomisk standard bland utrikes födda

Många förbättrar betyg i engelska till årskurs 9

Hur försörjer sig unga utan gymnasieutbildning?

Vanligast att unga och äldre jobbar få timmar

Kontakta oss

Anna Nyman

Telefon
010-479 45 94
E-post
anna.nyman@scb.se